συνεδριο 9

21 στιγμές από το συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης

30/06/2017

συνεδριο 9

συνέδριο 5

 

συνέδριο 2

συνέδριο 7

συνέδριο 8

συνέδριο 10

συνέδριο 11

συνέδριο 12

συνέδριο 13

συνέδριο 14συνέδριο 3

συνέδριο 15συνέδριο 16συνέδριο 18συνέδριο 21

συνέδριο 1

συνέδριο 19συνέδριο 20

Συνέδριο