23.07.2014 Ομιλία για τον Αγροτουρισμό στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού