ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ [15/11/2014] «Προγραμματισμός Δράσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ [15/11/2014] «Προγραμματισμός Δράσης»

17/11/2014

Η επόμενη περίοδος είναι πιθανόν να έχει έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά. Ο χρόνος είναι ελάχιστος και χρειάζεται εγρήγορση και κινητοποίηση όλων των δυνάμεων του κόμματος. Ο προγραμματισμός της δράσης μας πρέπει να υπηρετεί την προώθηση των αποφάσεων που πήραμε στο πρόσφατο Συνέδριο και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.
Οι παρεμβάσεις μας πρέπει να είναι αναδεικνύουν το ρόλο της Δημοκρατικής Αριστεράς στις παρούσες συνθήκες και να προβάλλουν τις θέσεις μας σε σχέση με τα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα.
Στο συνέδριό μας εντοπίσαμε ότι η ενδυνάμωση της λειτουργίας και δράσης του κόμματος, η κοινή προσπάθεια ευόδωσης των συλλογικών στόχων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει το κόμμα μας να ανακάμψει. Τα όργανα και οι κομματικές οργανώσεις δεν πρέπει να περιορίζονται σε έναν γενικό σχολιασμό της πολιτικής. Είναι απαραίτητο να σχεδιάζουν πολιτική και πρωτοβουλίες σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, να λαμβάνουν αποφάσεις, να κάνουν προγραμματισμό δράσης, να οργανώνουν τη συμβολή των μελών, να λαμβάνουν ανατροφοδότηση από την υλοποίηση δράσεων. Όλα τα μέλη της Κ.Ε. πρέπει να ενταχθούν στη δουλειά – τόσο θεματικά όσο και οργανωτικά – και να πρωταγωνιστούν στη δουλειά των οργανώσεων και των τομέων του κόμματος. Η εξωστρεφής δράση και στροφή προς την κοινωνία είναι όρος εκ των ων ουκ άνευ για την ανάκαμψη της ΔΗΜΑΡ.

1. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
Η ενίσχυση της πολιτικής μας παρουσίας προωθείται άμεσα.
Επιχειρούμε την άμεση προώθηση διαδικασιών ανασύνταξης του χώρου του δημοκρατικού σοσιαλισμού, της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Προωθούμε τις συναντήσεις με επιδίωξη έως τέλος του Νοεμβρίου να έχουμε αποτελέσματα. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζουμε την δυνατότητα πραγματοποίησης εκδήλωσης με αντίστοιχο περιεχόμενο.
Διεκδίκηση της νέας προοδευτικής πρότασης διακυβέρνησης της χώρας. Στη βάση των αποφάσεων του συνεδρίου, θα εργασθούμε για τη δημιουργία των προϋποθέσεων προοδευτικής διακυβέρνησης της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζεται ο διάλογος με τις δυνάμεις που αναφέρονται στην απόφαση του Συνεδρίου μας. Στην προσπάθεια αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται όσες δυνάμεις συνεχίζουν να συνυπηρετούν τις ασκούμενες συντηρητικές αδιέξοδες πολιτικές.

Πρωτοβουλίες για συγκεκριμένα θέματα κεντρικής σημασίας
 Ανεργία: Στις 10/11/14 προγραμματίσθηκε και πραγματοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα εκδήλωση για την ανεργία.
 Αναδιάρθρωση του χρέους:
 Πρωτοβουλίες του Προέδρου της ΔΗΜΑΡ στο πλαίσιο της ευρύτερης δυνατής συνεννόησης.
 Κεντρική εκδήλωση στις 20 Νοεμβρίου.
• Μεταρρυθμίσεις – Εκσυγχρονισμοί που προτείνουμε και διαφορές τους από τις μεταρρυθμίσεις ή αλλιώς απορρυθμίσεις της τρόικας. Πραγματοποίηση τον Δεκέμβριο πολιτικής εκδήλωσης με θέμα: «Οι μεταρρυθμίσεις που προτείνει η ΔΗΜΑΡ για μία προοδευτική διακυβέρνηση».
 Πρωτοβουλία για το νέο αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα, το οποίο δεν έχει φέρει για συζήτηση η κυβέρνηση παρά την δέσμευση της από το 2013: Εξετάζεται η δυνατότητα εκδήλωσης τον Ιανουάριο.
 Δημόσιες παρεμβάσεις του Προέδρου του κόμματος:
 Επισκέψεις του Προέδρου σε εργασιακά μέτωπα (π.χ. ναυπηγεία).
 Συναντήσεις με φορείς και κοινωνικές, συνδικαλιστικές, πολιτιστικές ομάδες, όπου κρίνεται σκόπιμο βάσει ιεράρχησης προτεραιοτήτων.
 Να εξετασθεί από τους τομείς η δυνατότητα πραγματοποίησης θεματικών εκδηλώσεων για:
 Την οικολογία.
 Την αγροτική ανάπτυξη.
 Τον πολιτισμό.
 Τη διοικητική μεταρρύθμιση.
 Το πολιτικό σύστημα.
 Την κοινωνική πολιτική.
 Πρωτοβουλίες με πολιτικές θέσεις ειδικά για:
 Μικρομεσαίους επιχειρηματίες.
 Εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα.
 Νέους και νέες.
 Συνταξιούχους.
 Ειδικές παρεμβάσεις με συναντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα που προκύπτουν όπως σε θέματα πολιτισμού.
 Κοινοβουλευτική δουλειά και παρουσία στη βουλή / συνεργασία με τους τομείς του κόμματος και συμβολή:
 στις άμεσες κρίσιμες επίκαιρες επερωτήσεις που έχουν προγραμματισθεί: το δίχτυ κοινωνικής προστασίας, την ΑΟΖ και τον πολιτισμό.
 στη συζήτηση για το προϋπολογισμό.
 στη συζήτηση για τη ψήφιση όσων προαπαιτούμενων φέρει η κυβέρνηση μετά τη συμφωνία με την τρόικα.
• Προγραμματισμός σε περιφερειακό και νομαρχιακό επίπεδο. Πραγματοποίηση μίας εκδήλωσης σε κάθε περιφέρεια έως τα Χριστούγεννα. Όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιήσουμε εκδήλωση – συζήτηση για τις πολιτικές εξελίξεις και τις θέσεις της ΔΗΜΑΡ. Στόχος μας είναι να πραγματοποιηθεί μια τουλάχιστον δημόσια εκδήλωση σε κάθε περιφέρεια της χώρας και μία επίσκεψη σε κάθε νομό. Σε κάθε περίπτωση ο προγραμματισμός σε νομαρχιακό επίπεδο πρέπει να περιλαμβάνει ένα νέο πολιτικό άνοιγμα προβάλλοντας τις προτάσεις του κόμματος καθώς και συζητήσεις με πρόσωπα του δημοκρατικού σοσιαλισμού, της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας και του οικολογικού χώρου.
2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ
α) Επεξεργασία πολιτικών προτάσεων.
Για να ανταποκριθούμε στις νέες συνθήκες πρέπει να αναβαθμίσουμε τις διαδικασίες παραγωγής πολιτικής. Η παρέμβασή μας να χαρακτηρίζεται από τεκμηριωμένες και ρεαλιστικές προτάσεις, με προτεραιότητα στα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα, αυτά που τίθενται στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης από τα άλλα κόμματα και αυτά που θέλουμε να θέσουμε εμείς αποτυπώνοντας το στίγμα μας. Οι αντίστοιχοι τομείς θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν σε αυτή την κατεύθυνση θέτοντας προτεραιότητες προκειμένου να καθορισθεί σαφώς η πολιτική στόχευση του κόμματος στο πλαίσιο των συνεδριακών μας αποφάσεων.
β) Αναδιοργάνωση της επικοινωνίας.
Κρίσιμο ζήτημα είναι η αναδιοργάνωση της επικοινωνίας του κόμματος και η ισχυροποίηση της δημόσιας παρέμβασης και δράσης. Αυτό προϋποθέτει:
 Συντονισμό όλων των επικοινωνιακών δυνατοτήτων του κόμματος, συνεχή ενημέρωση όλων των στελεχών και των μελών για τις θέσεις που λαμβάνει το κόμμα για όλα τα ζητήματα.
 Αναβάθμιση της καθημερινής επεξεργασίας συγκεκριμένων προτάσεων με τη συμμετοχή των αντίστοιχων τομέων του κόμματος για θέματα σχετικά με το αντικείμενο τους.
 Βελτίωση της παρουσίασης των θέσεων στα ΜΜΕ με καλύτερη οργάνωση της παρουσίας των στελεχών.
 Ενίσχυση της παρουσίας μας στο διαδίκτυο με μορφές που θα την κάνουν ελκυστική σε νεότερες ηλικίες και γενικότερα σύνδεση του κόμματος με νεότερες ηλικίες.
 Ανάπτυξη ενός προγράμματος στοχευμένων πολιτικών πρωτοβουλιών με εκδηλώσεις σε κεντρικό επίπεδο και στους νομούς.
 Πραγματοποίηση θεματικών συνεντεύξεων τύπου.
 Πραγματοποίηση συναντήσεων με φορείς, με οργανωμένο τρόπο και στόχευση σε θέματα που θέλουμε να αναδείξουμε, συντονισμός των κομματικών οργάνων και της κοινοβουλευτικής ομάδας για αυτές τις συναντήσεις.
 Δημιουργία ενός 4σέλιδου φυλλαδίου με στόχο την επικοινωνία των θέσεων μας στις οργανώσεις και στην κοινωνία.
γ) Συντονισμός κομματικών οργάνων και κοινοβουλευτικής ομάδας.
Απαιτείται συντονισμός των κομματικών οργάνων (Εκτελεστική και Κεντρική Επιτροπή, Νομαρχιακές Επιτροπές, τομείς του κόμματος) και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα σε ότι αφορά τις πολιτικές προτεραιότητες που τίθενται και την επεξεργασία των θέσεων μας. Όπως βεβαίως και με τις οργανώσεις του κόμματος για τα τοπικά θέματα. Η κοινοβουλευτική δουλειά αναπτύσσεται σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες. Ταυτόχρονα, το κόμμα αναδεικνύει τη δουλειά της κοινοβουλευτικής ομάδας.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ
Καταμερισμός στην Εκτελεστική Επιτροπή και την Κεντρική Επιτροπή
 Όλα τα μέλη της Ε.Ε. έχουν αναλάβει κάποιον τομέα ή οργάνωση. Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη της Κ.Ε. που πρέπει να συμμετέχουν σε κάποιον τομέα ή οργάνωση.
 Ο καταμερισμός των μελών της Κ.Ε. γίνεται με βάσει τις προτάσεις τους για την αξιοποίησή τους στη βάση της επιστολής που έχουν λάβει.
Συντονισμός κόμματος και κοινοβουλευτικής ομάδας
 Ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής συνεργάζεται σταθερά με το Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας υπό την εποπτεία του Προέδρου, για το συντονισμό των δραστηριοτήτων.
 Οι υπεύθυνοι των τομέων συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία για τα αντικείμενα του τομέα τους και συνεργάζονται με τους αντίστοιχους βουλευτές.
 Η συμμετοχή βουλευτών και συνεργατών τους στους τομείς είναι αναγκαία και πολύ χρήσιμη.
Μόνιμες επιτροπές
 Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού δεν είναι ξεχωριστή Επιτροπή αλλά τον ρόλο αυτό τον έχει η Εκτελεστική Επιτροπή.
 Επιτροπή Επικοινωνίας.
 Οικονομικά και Διεύθυνση Κόμματος.
Τομείς του κόμματος
 Οι τομείς του κόμματος πρέπει να αναβαθμιστούν και να καταβάλλουν διαρκή προσπάθεια για επικοινωνία/ αξιοποίηση φίλων και συνεργαζόμενων.
 Οι τομείς του κόμματος καλύπτουν όλους τους τομείς της κυβέρνησης και επιπλέον κάποιους τομείς πολιτικής που κρίνουμε απαραίτητο.
 Υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αντιστοίχιση των τομέων με τους κυβερνητικούς τομείς και με τα καθήκοντα των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΔΗΜΑΡ.
 Εντός των τομέων υπάρχουν τμήματα.
 Σε κάθε Τομέα υπάρχει υπεύθυνος από την Ε.Ε. ενώ αναλαμβάνουν ρόλο συντονιστή πολιτικά στελέχη (μέλη της Κ.Ε. ή άλλα στελέχη με εμπειρία).
Επιπρόσθετες Επιτροπές
 Νεολαία.
 Ισότητας φύλου.
 Εργατοϋπαλληλικό κίνημα.
 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
Επιστημονικό ινστιτούτο κοινωνικών και πολιτικών ερευνών το οποίο προτείνεται να λειτουργήσει στο πλαίσιο της ενίσχυσης των πολιτικών του κόμματος για την παραγωγή ιδεών και προτάσεων.
Οργανώσεις του κόμματος
Η ανασυγκρότηση και λειτουργία των οργανώσεων αποκτά πρόσθετη σημασία σε αυτές τις συνθήκες. Στάλθηκε επιστολή για άμεση συνεδρίαση των οργανώσεων με θέμα «Υλοποίηση των αποφάσεων του συνεδρίου» και την εκλογή οργάνων στις περιπτώσεις που υπάρχει τέτοια εκκρεμότητα. Μέσα από τις συνεδριάσεις οι οργανώσεις σχεδιάζουν το πρόγραμμα δράσης που θα λαμβάνει υπόψη την παρούσα απόφαση αλλά και τοπικά θέματα.
Η Ε.Ε. παρακολουθεί και υποστηρίζει τις οργανώσεις. Τα στελέχη της Ε.Ε. χρεώθηκαν με οργανώσεις. Σε κάθε περιφέρεια υπάρχει και ένας υπεύθυνος από την Ε.Ε.. Την εποπτεία του οργανωτικού γραφείου την έχει ο Γραμματέας της Κ.Ε..