Παρέμβαση του Κώστα Κουτρούκη, μέλους της ΚΕ, Δημοκρατική Αριστερά- Σύγχρονο πολιτικό κόμμα

Παρέμβαση του Κώστα Κουτρούκη, μέλους της ΚΕ, Δημοκρατική Αριστερά- Σύγχρονο πολιτικό κόμμα

12/09/2014

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Το έκτακτο συνέδριο της ΔΗΜ.ΑΡ. ,συγκαλείται μετά από μια οδυνηρή εκλογική ήττα
και μέσα σε μια δύσκολη συγκυρία τόσο για το κόμμα όσο και για την κοινωνία.

Κι ένα από τα μεγάλα ζητήματα που θα κληθούμε να απαντήσουμε είναι και η νέα δομή
και λειτουργία του κόμματος μας.

Το πολιτικό κόμμα είναι βασικό συστατικό της δημοκρατίας και η γενικότερη κρίση
κι απαξίωση του πολιτικού συστήματος και των αντιπροσωπευτικών θεσμών έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ίδια την ύπαρξη του.

Το μεταπολιτευτικό μοντέλο των μεγάλων πολυσυλλεκτικών κομμάτων εξουσίας ,παρουσιάζει
σοβαρά και δυσεπίλυτα προβλήματα στην φυσιογνωμία, στην δομή, στην προσαρμοστικότητα
στις νέες συνθήκες και οδεύει στο τέλος του.

Η αναζήτηση ενός νέου λειτουργικού υποκειμένου, που θα εκφράζει τις νέες συλλογικότητες
το προσδιορίζουμε ως “ανοιχτό “ κόμμα.

Με τον όρο αυτό μπορούμε να περιγράψουμε τον νέο τύπο πολιτικού κόμματος ,που
θα συνθέτει αλλά και θα υπερβαίνει τις κλασσικές κομματικές δομές του παρελθόντος.

Θα είναι ένα κόμμα με πολυσυλλεκτικότητα και προσαρμοστικότητα, στις νέες συνθήκες,
αλλά παράλληλα θα είναι κόμμα με σαφή πολιτική ταυτότητα και οργανωτική συνοχή.

Για την επίτευξη των παραπάνω αλλαγών, μεγάλη βαρύτητα έχει μια ουσιαστική ανακατανομή της εσωτερικής εξουσίας, με την κατάργηση των άχρηστων- γραφειοκρατικών ενδιάμεσων βαθμίδων, την αμεσότητα πρόσβασης κι εκλογής στα κεντρικά όργανα, την δυνατότητα διαρκούς ανανέωσης ,με την λειτουργία κανόνων άμεσης δημοκρατίας στις βασικές αποφάσεις κι επιλογές.

Θα απευθύνεται σε ένα μεγάλο αριθμό μελών, που θα κατανέμονται σε Δημοτικές και Περιφερειακές Οργανώσεις με αντιστοίχιση στην αποκεντρωμένη δομή του κράτους.

Οι οργανώσεις θα λειτουργούν ως δίκτυα μελών -φίλων, σε άμεση σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες και με την βοήθεια των νέων διαδικτυακών τεχνολογιών και σε θεματικό επίπεδο

Οι νέες δομές πρέπει να επιτρέπουν την ισότιμη εκπροσώπηση όλων των περιοχών της χώρας
με βάση πληθυσμιακά- γεωγραφικά κριτήρια κι όχι απλά τον αριθμό μελών.

Να εξισορροπούν τον διαχωρισμό δημόσιου- ιδιωτικού τομέα, να διασφαλίζουν τόσο την συμμετοχή όσο και την έκφραση όλων των μελών και των φίλων (πχ δημιουργία κύκλων φίλων)

Να εμπνέουν μια νέα νοοτροπία κομματικής ένταξης, που θα μετατρέπει το μέλος -οπαδό,
σε μέλος- στέλεχος ,ικανό να αντιληφθεί και να συμμετέχει στις διαδικασίες ως παραγωγός πολιτικής κι όχι σαν εκτελεστικό όργανο

Η δομή ενός ανοιχτού κόμματος μελών θα διαμορφωθεί στα επόμενα επίπεδα

1.Δημοτική Οργάνωση (Καλλικράτης) -πρώτο επίπεδο
2.Νομαρχιακή Επιτροπή η Περιφερειακή Επιτροπή -δεύτερο επίπεδο
3.Θεματικά Δίκτυα επεξεργασίας θέσεων, μελών -φίλων
4.Διαδικτυακά Φόρουμ και Δημοψηφίσματα
5.Λειτουργια Ινστιτούτου Θεωρίας και Πολιτικού Προβληματισμού

Είναι φυσιολογικό προσυνεδριακός διάλογος να επικεντρωθεί στην διαμόρφωση των
πολιτικών αποφάσεων που θα καθορίσουν την πορεία του κόμματος μας στο μέλλον, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να δοθεί η ανάλογη βαρύτητα και με ποια οργάνωση θα προχωρήσουμε
και θα υλοποιήσουμε τις πολιτικές αποφάσεις μας.

Με ένα πολιτικό οργανισμό απονευρωμένο ,μακριά από τα κοινωνικά προβλήματα
και τις διεργασίες που συντελούνται στους μαζικούς χώρους, με μια κλειστή ομάδα
στελεχών που δεν αφουγκράζονται τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες των μελών
και των φίλων μας δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε.

Η Δημοκρατική Αριστερά διακήρυξε ότι είναι κόμμα των μελών της, είναι αναπόφευκτο
να κάνουμε τις αναγκαίες καταστατικές τομές για να το υλοποιήσουμε.

Κώστας Κουτρούκης

μέλος της Κ.Ε.