Νέα βάρη με την εισφορά αλληλεγγύης και το 2015.

Νέα βάρη με την εισφορά αλληλεγγύης και το 2015.

06/09/2014

Όσο και να διαβεβαιώνει η κυβέρνηση ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα, οι εξαγγελίες της την διαψεύδουν καθημερινά.

Τελευταίο επεισόδιο, η επιβολή της Ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα και για τα εισοδήματα του 2015, με τις όποιες μειώσεις σε σχέση με τον έκτακτο φόρο, που εκπνέει στο τέλος του 2014.