ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ  ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

07/09/2014

Α – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

• Το Συνέδριο της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 2 μέχρι 5 Οκτωβρίου.
• Αίθουσα θα ενημερωθείτε αργότερα.
• Έναρξη προσυνεδριακού διαλόγου με τη δημοσίευση των Θέσεων και του καταστατικού.
• Οι προσυνεδριακές συνελεύσεις να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την τελευταία Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014.

Β – ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ – ΟΙ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Β1: Τα θέματα που θα απασχολήσουν το Συνέδριο είναι:
α) Θέσεις της Κ.Ε. – Πολιτική Απόφαση
β) Έγκριση καταστατικού
γ) Εκλογή της ηγεσίας του Κόμματος και Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου.

Β2: Τα κείμενα που θα αποτελέσουν τη βάση του προσυνεδριακού διαλόγου θα είναι:

Α) Οι Θέσεις της Κ.Ε.
Β) Το σχέδιο καταστατικού

Β3: Συζήτηση των προσυνεδριακών κειμένων.
Η συζήτηση γίνεται σε συνελεύσεις στις Οργανώσεις του Κόμματος.
Οι συνελεύσεις είναι ανοιχτές σε όποιον/α θέλει να τις παρακολουθήσει.
Στη συζήτηση προηγείται σύντομη παρουσίαση των Θέσεων και του καταστατικού.
Επιδιώκουμε οι συνελεύσεις να μην είναι μια τυπική εσωκομματική διαδικασία.
Θέλουμε την ανοιχτή δημόσια συζήτηση για τις θέσεις μας. Θέλουμε το συνέδριό μας να είναι μια ανοιχτή διαβούλευση με την κοινωνία.
Οι Οργανώσεις, οφείλουν να καταθέτουν στην Οργανωτική Επιτροπή το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των συνελεύσεων τουλάχιστον δυο (2) ημέρες νωρίτερα από τη διεξαγωγή τους, για την Αθήνα και την Θεσ/νίκη, τέσσερεις (4) για την περιφέρεια και επτά (7) για τις οργανώσεις εξωτερικού.

Β4: Ψηφοφορίες
Οι προτάσεις που διατυπώνονται στη διάρκεια της συζήτησης εφόσον ζητηθεί τίθενται σε ψηφοφορία στη συνέλευση και στα πρακτικά καταγράφονται οι προτάσεις όπως ψηφίσθηκαν.
Για τα προσυνεδριακά κείμενα γίνεται ψηφοφορία, στην οποία καταγράφονται οι ψήφοι υπέρ, κατά και τα λευκά, για κάθε ένα από αυτά.

Δ – ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΟΙ

– Σύνεδροι είναι εκείνα τα μέλη που το επιθυμούν, αφού συμμετάσχουν στην προσυνεδριακή συνέλευση της οργάνωσής τους και δηλώσουν τη θέλησή τους για συμμετοχή στο συνέδριο.

– Ορίζεται ως ανώτατο πλαφόν συμμετοχής από κάθε οργάνωση ο αριθμός αντιπροσώπων που είχαν εκλεγεί στο προηγούμενο Συνέδριο προσαυξημένο κατά 20%. Δηλαδή εάν μια Κομ. Οργάνωση είχε στείλει στο προηγούμενο Συνέδριο 10 αντιπροσώπους τώρα μπορεί να στείλει μέχρι 12 Συνέδρους.
Εάν στο 2ο Συνέδριο μια οργάνωση είχε 2 έως 7 αντιπροσώπους μπορεί να έχει στο 3ο Συνέδριο 3 έως 8 αντιπροσώπους
Κλάσμα από 0,5 και πάνω στρογγυλοποιείται στον ακέραιο αριθμό προς τα πάνω.

– Σε κάθε περίπτωση αν οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από το ανώτατο πλαφόν, τότε διεξάγεται ψηφοφορία για να εκλεγούν αντιπρόσωποι ίσο με τον αριθμό του ανώτατου πλαφόν που δικαιούται η οργάνωση, με βάση τον κανονισμό που ίσχυε στο προηγούμενο συνέδριο.

– Η διαπίστευση των αντιπροσώπων που θα πάρουν μέρος στις ψηφοφορίες μπορεί να γίνει το αργότερο μέχρι το Σάββατο 11πμ.

Γίνονται μέλη της ΔΗΜΑΡ εφ΄ όσον το επιθυμούν όσοι είχαν υπογράψει τα κείμενα της Προοδευτικής Συνεργασίας και συμμετέχουν ως αντιπρόσωποι στο Συνέδριο.

Ε – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σε περίπτωση εκλογικής διαδικασίας κάθε οργάνωση εκλέγεται Εφορευτική Επιτροπή, από μη υποψήφιους σύνεδρους η οποία τηρεί τη διαδικασία εκλογής των αντιπροσώπων, συμπληρώνει και υπογράφει τα σχετικά πρακτικά, τα οποία αποστέλλονται στην Ο.Ε. του Συνεδρίου το αργότερο την επομένη ημέρα από το τέλος της ψηφοφορίας.

Σημείωση:
Οργανώσεις που ο γραμματέας ή η γραμματεία τους δεν προχωρούν στη σύγκληση της συνέλευσης της οργάνωσης ή αδυνατούν να την συγκαλέσουν τότε αυτή συγκαλείται με ευθύνη της ΝΕ ή της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.