Ερώτηση του βουλευτή Λάρισας Θωμά Ψύρρα σχετικά με την απαγόρευση συλλογής φυσικού αλατιού.

Ερώτηση του βουλευτή Λάρισας Θωμά Ψύρρα σχετικά με την απαγόρευση συλλογής φυσικού αλατιού.

26/08/2014

Αθήνα, 25/08/2014

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: «Για την απαγόρευση συλλογής φυσικού αλατιού».

Η αλοπηγική δραστηριότητα στην Ελλάδα ασκούνταν από αιώνες στα παράκτια ολόκληρης της χώρας σε πολλές θέσεις αλοπηγίας (αλυκές). Σήμερα, η κύρια αλοπηγική δραστηριότητα περιορίζεται σε οχτώ μεγάλες εκµηχανισµένες αλυκές. Ωστόσο σε πολλές περιοχές διάσπαρτες σε όλη την Ελλάδα κατά μήκος της ακτογραµµής (ηπειρωτικής και νησιωτικής), κυρίως όμως στα στα μικρά και απομακρυσμένα νησιά εξακολουθεί να ασκείται η συλλογή αλατιού με την μέθοδο της απλής αυτοπηξίας (αυτόματης εξάτμισης του θαλασσόνερου) χωρίς την παρέκβαση ανθρώπου στα παράλια βράχια όπου σχηµατίζονται θύλακες (φυσικοί ή τεχνητοί). Το βραχώδες και το μεγάλο μήκος των ακτών, καθώς και το ξηρό καλοκαιρινό κλίκα,με τους ανέμους και τις υψηλές θερμοκρασίες, ευνοούν το σχηματισμό και τη λειτουργία τέτοιων πρωτόγονων αλυκών.

Για παράδειγμα στα ∆ωδεκάνησα αναφέρονται συνολικά 52 περιοχές σε 22 νησιά και νησίδες στα οποία συλλεγόταν αλάτι κατά το παρελθόν. Στις Κυκλάδες έχουν εντοπιστεί 62 περιοχές σε 18 νησιά, όπου παρατηρήθηκε αλοπηγική δραστηριότητα. Στα επτά νησιά του ΒΑ Αιγαίου (Οινούσσες, Σάµος, Ικαρία, Φούρνοι, Λέσβος, Λήµνος και Άγιος Ευστράτιος) συλλεγόταν αλάτι στο παρελθόν σε 24 συνολικά αλοπηγούσες περιοχές. Στην Κρήτη η συλλογή αλατιού πραγματοποιείται στους τρεις από τους τέσσερις νοµούς της (εκτός Ρεθύµνου) σε 54 τουλάχιστον αλοπηγικές περιοχές.

Την ώρα όμως που η παραδοσιακή αλοπηγική δραστηριότητα στην Ελλάδα φθίνει, ενώ εισάγουμε φυσικό αλάτι που συγκομίζεται με το χέρι από τις αλυκές του Rio Formosa της περιοχής Αλγκάρβε στην Πορτογαλία στην Ελλάδα απαγορεύεται να μαζεύουμε φυσικό αλάτι από τους βράχους.

Επειδή στα αποµακρυσµένα νησιά και τις άγονες παράκτιες περιοχές της νότιας κυρίως Ελλάδας, η εγκατάλειψη της μη οργανωμένης αλοπηγικής δραστηριότητας στέρησε το όποιο, έστω και µικρό, εισόδημα (σε μορφή χρημάτων ή προϊόντος) που εξασφάλιζε η επιτόπια συλλογή αλατιού σε θύλακες, ενώ ταυτόχρονα κατήργησε την άλλοτε σημαντική τοπική αυτονομία σε αλάτι.

Eρωτάται ο κ. Υπουργός

1. Ποιο σκοπό εξυπηρετεί η συγκεκριμένη απαγόρευση συλλογής φυσικού αλατιού;
2. Γιατί το ελληνικό κράτος εμποδίζει την αναβίωση των παραδοσιακών μεθόδων αλοπηγίας;

Ο Ερωτώ Βουλευτής

Θωμάς Ψύρρας