Ερώτηση του βουλευτή Λάρισας Θωμά Ψύρρα σχετικά με την αλιεία του αστακού

Ερώτηση του βουλευτή Λάρισας Θωμά Ψύρρα σχετικά με την αλιεία του αστακού

26/08/2014

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την αλιεία του αστακού».

Παρά το γεγονός ότι με το Π.Δ. 237/1996 (ΦΕΚ/178/Α’/1996) και τον Κανονισμό (ΕΚ) 1967/2006 σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα:
α) απαγορεύεται σ” όλη την Ελληνική Επικράτεια η αλιεία και πώληση αστακών των ειδών Ρalinurus elephas (κοινός αστακός) και Homarus gammarus (αστακοκαραβίδα) κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Σεπτεμβρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους
β) απαγορεύεται παντελώς η αλιεία των δύο ειδών εάν το βάρος τους ανά τεμάχιο είναι μικρότερο των τετρακοσίων είκοσι (420) γραμμαρίων,
γ) απαγορεύεται η αλιεία, εμπορία και πώληση αυγομένων ατόμων των δύο ειδών, ο αστακός και η αστακοκαραβίδα βρίσκονται στα πρόθυρα της εξαφάνισης.
Για την μείωση των αποθεμάτων τους, που σε ορισμένες περιοχές (στη Σκύρο, στις Κυκλάδες, στην Κάλυμνο) φτάνει έως και το 80%, ευθύνεται η υπεραλίευση του είδους, ακόμα και σε περιόδους που ισχύει απαγόρευση αλιείας του.

Οι παραδοσιακοί μέθοδοι αλιείας που χρησιμοποιούνται για το ψάρεμα του αστακού είναι δύο: το αστακόδιχτο και ο κιούρτος. Από τον Αύγουστο ισχύει όμως ισχύει η απαγόρευση αλιείας με δίχτυ – κάτι για το οποίο συμφωνούν και οι ψαράδες γιατί τα είδη μπαίνουν σε περίοδο αναπαραγωγής. Όμως, προφανώς, μετά από πίεση των ιδιοκτητών μεγάλων αλιευτικών επιτρέπεται από 1η Αυγούστου η αλιεία με κιούρτους οι οποίοι κάνουν μεγαλύτερη ζημιά γιατί μαζεύουν και τους πιο μικρούς αστακούς οι οποίοι βεβαίως δεν ελευθερώνονται όπως προβλέπεται μια και δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου.

Επειδή η εξαφάνισή του αστακού και της αστακοκαραβίδας από τις ελληνικές θάλασσες σηματοδοτεί μια ανεπανόρθωτη καταστροφή στη βάση της θαλάσσιας τροφικής αλυσίδας και στο οικοσύστημα του Αιγαίου πελάγους
Επειδή η αλίευση με κιούρτους επιταχύνει την εξαφάνιση των ειδών

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Πόσοι έλεγχοι ασκήθηκαν για να αποφεύγεται η υπεραλίευση των δύο ειδών; Ποιες ποινές έχουν επιβληθεί;
2. Γιατί έχει επιτραπεί η αλίευση με κιούρτους που επιταχύνει την εξαφάνιση των δύο ειδών;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ