χρέη

Ανάγκη νέων ρυθμίσεων για  τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

26/08/2014

Η εμμονή σε πολιτικές που οδηγούν σε οικονομική ασφυξία , η αύξηση της ανεργίας  και η διαρκής φορολογική επιβάρυνση οδηγούν χιλιάδες πολίτες στην αδυναμία αποπληρωμής των χρεών τους προς το δημόσιο.

Η κυβέρνηση οφείλει να  αντιληφθεί ότι η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών έχει εξαντληθεί. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εκρηκτική αύξηση των χρεών,  απαιτείται η ένταξη τους  σε νέες ρυθμίσεις αποπληρωμής,  που  θα  διευκολύνουν τους οφειλέτες και θα δώσουν έσοδα στα δημόσια ταμεία, πολλαπλασιάζοντας τις δόσεις αποπληρωμής και αποφεύγοντας τα τοκογλυφικά επιτόκια προστίμων.