psifiaki-ugeia

Ανάγκη για προσαρμογή στην ψηφιακή υγειονομική περίθαλψη

02/03/2016

Ερώτηση κατέθεσε o πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, προς τους Υπουργούς Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού σχετικά με την ανάγκη προσαρμογής στην ψηφιακή υγειονομική περίθαλψη.

 

Δείτε την απάντηση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Δείτε την απάντηση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 

Αναλυτικά η ερώτηση:
Το ευρωπαϊκό τοπίο παροχής υγειονομικής περίθαλψης αλλάζει γρήγορα για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις ενός γηράσκοντος πληθυσμού, στις βαρύτερες επιπτώσεις των χρόνιων νοσημάτων, στην αυξανόμενη κινητικότητα των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας, ιδιαίτερα δε σε μια περίοδο όπου τα συστήματα υγείας της ΕΕ και ιδιαίτερα της Ελλάδας βρίσκονται κάτω από αυστηρούς δημοσιονομικούς περιορισμούς. Η ενθάρρυνση της καινοτομίας στην eHealth (τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών που εφαρμόζονται στα συστήματα υγείας και υγειονομικής περίθαλψης) αποτελεί ένα δρόμο για την εξασφάλιση ασφαλέστερης και καλύτερης ποιότητας ζωής για τους πολίτες και συμβάλλει σε αποδοτικότερα και πιο βιώσιμα συστήματα υγείας, καθώς και σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Έκθεση του ΟΟΣΑ για την «Βελτίωση της Αποδοτικότητας του Τομέα Υγείας: ο ρόλος των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών» υπογραμμίζει ότι πολυάριθμα ευρήματα αποδεικνύουν τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την eHealth. Αυτά μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με τέσσερεις ευρέως συσχετιζόμενες κατηγορίες στόχων: αυξανόμενη ποιότητα της περίθαλψης και αποτελεσματικότητα, μείωση των λειτουργικών δαπανών των κλινικών υπηρεσιών, μείωση των διοικητικών εξόδων και ενεργοποίηση νέων τύπων φροντίδας.
Η υιοθέτηση της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ για την «Εφαρμογή των Δικαιωμάτων των Ασθενών στη Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη» και του άρθρου 14 αυτής που αφορά στην ίδρυση του Δικτύου Ηλεκτρονικής Υγείας, σηματοδότησε ένα περαιτέρω βήμα προς την επίσημη συνεργασία για την ηλεκτρονική υγεία με στόχο να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη μέσω της δια-λειτουργικότητας και της εφαρμογής των συστημάτων eHealth. Το Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Υγεία 2012-2020 τονίζει τα οφέλη των εν λόγω υπηρεσιών ενώ η «Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την ενεργό και Υγιή Γήρανση» προωθεί ευκαιρίες για σύγχρονες, καινοτόμες και βιώσιμες υπηρεσίες που βασίζονται σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για τους ηλικιωμένους και τους χρονίως πάσχοντες.
Στα περισσότερα κράτη μέλη και ιδιαίτερα στα κράτη μέλη που βρίσκονται κάτω από πρόγραμμα προσαρμογής, η eHealth έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία ως μέσο για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας, καθώς και του ελέγχου των δαπανών. Η mHealth, υποκατηγορία της eHealth, καλύπτει την πρακτική της ιατρικής και δημόσιας υγείας που υποστηρίζεται από τις κινητές συσκευές, όπως τα κινητά τηλέφωνα, τις ταμπλέτες και άλλες ασύρματες συσκευές. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν συσκευές αυτοδιαχείρισης και εξ’ αποστάσεως παρακολούθησης, εργαλεία που προσφέρουν συστάσεις για ευεξία και δίαιτα καθώς και εφαρμογές για τον τρόπο ζωής και την ευημερία. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε στις 10/4/2014 μια Πράσινη Βίβλο για την mHealth και ξεκίνησε μια συζήτηση με τους εταίρους σχετικά με ενέργειες για να αντιμετωπισθεί, μεταξύ άλλων, η εμπιστοσύνη των χρηστών, η ασφάλεια των ασθενών, η υψηλή ποιότητα υγειονομικής περίθαλψης και η ίση πρόσβαση.

Επειδή:
• Ασθενείς και επαγγελματίες του κλάδου υγείας είναι ενθουσιώδεις χρήστες τηλεματικών λύσεων.
• Ο κλάδος υγείας μπορεί να αξιοποιήσει τις σημαντικές δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές εφαρμογές για τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης και την εξοικονόμηση πόρων χάρη στην αύξηση της αποδοτικότητας.
• Αυξάνεται η ευαισθητοποίηση των ασθενών και των επαγγελματιών του κλάδου υγείας και βελτιώνονται οι δεξιότητές τους.
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει δράση στο πεδίο eHealth εδώ και πλέον της μιας δεκαετίας η δε αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων Υπηρεσιών Υγείας, η διασφάλιση ισοτιμίας στην πρόσβαση και στη συνέχεια της φροντίδας, όπως και η ανθρωποκεντρική μεταρρύθμιση των Συστημάτων Υγείας με ενδυνάμωση του ρόλου των χρηστών-ασθενών και με ιδιαίτερη έμφαση σε ηλικιωμένους και χρονίως πάσχοντες, αποτελούν θεμελιώδεις στόχους των ευρωπαϊκών πολιτικών υγείας.
• Τα σχετικά έργα συγχρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το δε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Υγείας θα χρηματοδοτήσει δράσεις για την υποστήριξη κρατών μελών που βρίσκονται κάτω από ιδιαίτερη μεταναστευτική πίεση.
• Νέες και εγκαθιδρυμένες στο χώρο επιχειρήσεις επιθυμούν να επενδύσουν σε ψηφιακές λύσεις που παρέχουν δυνατότητα παρακολούθησης δεικτών υγείας σε πραγματικό χρόνο.

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:
1. Περιλαμβάνεται η εφαρμογή δια-λειτουργικών λύσεων και υπηρεσιών eHealth μεταξύ των προτεραιοτήτων σας; Η mHealth αποτελεί τμήμα της στρατηγικής σας, και αν ναι πώς σκοπεύετε να προωθήσετε την υλοποίησή της:
2. Τι προβλέπεται για την περίοδο 2014-2020 όσον αφορά τα προγράμματα τηλεϊατρικής;
3. Στον υπό σχεδιασμό νέο αναπτυξιακό νόμο θα περιλαμβάνονται και επιχειρήσεις που επενδύουν ή επιθυμούν να επενδύσουν σε ψηφιακές λύσεις υγείας;