ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (όπως εγκρίθηκαν από το 1ο Συνέδριο της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ- 31 Μαρτίου,1-2-3 Απριλίου 2011)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (όπως εγκρίθηκαν από το 1ο Συνέδριο της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ- 31 Μαρτίου,1-2-3 Απριλίου 2011)

21/08/2014

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
_________
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ είναι ένα κόμμα της σύγχρονης ανανεωτικής δημοκρατικής και οικολογικής αριστεράς.
Έχει τις ρίζες του στην Ελληνική ιστορία και παράδοση, στην ιστορία του αριστερού δημοκρατικού κινήματος και στους αγώνες του λαού μας για την πρόοδο και την ειρήνη.
Εμπνέεται από όλες τις μεγάλες επαναστάσεις και τα κινήματα που είχαν στόχο την εθνική απελευθέρωση, τη δημοκρατία και την άρνηση κάθε είδους καταπίεσης.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ φιλοδοξεί να εκφράσει τους πολίτες, άνδρες και γυναίκες, που αναζητούν ένα κόμμα στο χώρο της ευρύτερης αριστεράς, σύγχρονο στη δράση του, τολμηρό στις επιλογές του, ανανεωτικό στην πολιτική του και σε διαρκή οικολογική εγρήγορση.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ επιδιώκει και φιλοδοξεί να εκφράσει δυνάμεις της εργασίας, του πολιτισμού, της οικολογίας και της νέας γενιάς.
Η ΔΗΜOKΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ είναι κόμμα της δημοκρατίας και του σοσιαλισμού γιατί πιστεύει πως η ολοκλήρωση της δημοκρατίας συναντάται με το σοσιαλισμό και η εδραίωση του σοσιαλισμού είναι αδύνατη χωρίς τη δημοκρατία.
Για τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ η δημοκρατία, με την πολιτική, κοινωνική και οικονομική έννοια και η ελευθερία είναι αδιαπραγμάτευτες αξίες στην κοινωνική, την πολιτική και την ατομική ζωή των ανθρώπων.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ υποστηρίζει τις αρχές της κοινωνικής και πράσινης οικονομίας και της ήπιας ανάπτυξης, τις πράσινες ενεργειακές πολιτικές και τη διαφύλαξη του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος. Σέβεται τα απαρέγκλιτα δικαιώματα του πλανήτη και της έμβιας φύσης.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ είναι κόμμα ευρωπαϊκό, κόμμα του Αριστερού Ευρωπαϊσμού και πιστεύει, στην κοινή με την ευρωπαϊκή αριστερά, αναζήτηση λύσεων στα μεγάλα διεθνή και ευρωπαϊκά προβλήματα.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ προσβλέπει σε μια κοινωνία με ισότητα, χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση στις παραγωγικές, κοινωνικές, πολιτικές, ιδεολογικές, πολιτιστικές και προσωπικές σχέσεις των ανθρώπων, στις σχέσεις των φύλων, των φυλών και των εθνών.
Στρατηγική κατεύθυνση της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ είναι ο Σοσιαλισμός με Δημοκρατία και Ελευθερία.
Αυτό σημαίνει αδιάκοπο αγώνα για βαθιές διαθρωτικές αλλαγές με σκοπό τον μετασχηματισμό του κράτους με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων και τη συναίνεση της πλειοψηφίας του λαού. Οι αξίες του Σοσιαλισμού από τις οποίες εμπνέεται, εμπλουτίζονται δημιουργικά και συναντούν τις νέες αξίες και δικαιώματα που αναδεικνύουν τα σύγχρονα ρεύματα ιδεών από το χώρο της επιστήμης, της οικολογίας και του πολιτισμού.
Βασική πολιτική κατεύθυνση της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ είναι ο αναπτυξιακός εκσυγχρονισμός της κοινωνίας και η διεύρυνση της Δημοκρατίας, χωρίς την οποία η πορεία προς το Δημοκρατικό σοσιαλισμό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ αρνείται τη βία, γιατί τη θεωρεί, ως αντίληψη και πρακτική, εχθρική προς τις αξίες της σύγχρονης δημοκρατικής αριστεράς.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ φιλοδοξεί να υπερβεί τους γνωστούς τύπους των συγκεντρωτικών, γραφειοκρατικών και αρχηγικών κομμάτων εκλογικής πελατείας.
Η εμπειρία καταγράφει ότι και τα κόμματα της Αριστεράς δεν έχουν μείνει ανέπαφα από τέτοια χαρακτηριστικά.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ στηριγμένη στις αρχές της Δημοκρατίας της διαφάνειας, της πολυφωνίας και της αποτελεσματικότητας, σε συνδυασμό με τη συλλογικότητα και την ατομική ευθύνη στη λειτουργία και τη δράση, οφείλει να επιβεβαιώνει καθημερινά την αντιστοιχία της παρουσίας της με τις ιδέες και τα οράματα που επαγγέλλεται.

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
_______________
Ο τίτλος του κόμματος είναι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
β. Το κόμμα έχει έδρα στην Αθήνα και ασκεί τη δραστηριότητά του σε όλη την Ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό, όπου υπάρχουν Έλληνες πολίτες.
γ. Το έμβλημα του κόμματος αποτελείται από τις λέξεις «Δημοκρατική Αριστερά» οι οποίες αποτυπώνονται σε μαύρο χρώμα και πάνω από τις λέξεις, παράλληλα με αυτές μία κόκκινη τριγωνική σημαία.

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
_____________________________________________
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ είναι κόμμα πολιτικά και οργανωτικά ενιαίο. Δεν αποτελεί άθροισμα ιδιαίτερων πολιτικών ομάδων.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ είναι κόμμα των μελών του και λειτουργεί συλλογικά. Η συμμετοχή τους στη διαμόρφωση των αποφάσεων και ο έλεγχός τους στα όργανα είναι κατοχυρωμένα στη λειτουργία του.
Η οργάνωση, λειτουργία και δράση της ΔΗΜ.ΑΡ. στηρίζονται στη δημοκρατία, τη διαφάνεια, τον πλουραλισμό, στην αποκέντρωση λειτουργιών και εξουσιών, στην ανανέωση οργάνων και στελεχών, στην αντιπροσωπευτικότητα απόψεων, φύλων και ηλικιών.
Η δημοκρατική λειτουργία και η πολιτική αποτελεσματικότητα της ΔΗΜ.ΑΡ. βασίζονται στην αρχή του σεβασμού της συλλογικότητας, της διαφορετικότητας, του σεβασμού των αποφάσεων των οργάνων του κόμματος, στην δημοκρατική πολιτική συμπεριφορά, τη συμμετοχή, την ατομική προσφορά και ευθύνη, τη σύνθεση των απόψεων και τη μέγιστη δυνατή συναίνεση.
Οι αποφάσεις των οργάνων και των σωμάτων του λαμβάνονται με την αρχή της πλειοψηφίας.
Τα μέλη της ΔΗΜ.ΑΡ. καταθέτουν τις προτάσεις και τις απόψεις τους στις κομματικές διαδικασίες. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων είναι σεβαστές από όλα τα μέλη και επιδιώκεται συλλογικά η υλοποίησή τους. Όσοι – όσες μειοψήφησαν, έχουν το δικαίωμα να μην εκπροσωπήσουν το κόμμα στην εφαρμογή της απόφασης με την οποία μειοψήφησαν. Όσοι – όσες μειοψήφησαν έχουν το δικαίωμα της δημόσιας διατύπωσης της άποψής τους εφόσον το επιθυμούν.
Στο πλαίσιο του κόμματος είναι δυνατή η ύπαρξη ρευμάτων ιδεών. Μέλη του κόμματος, στη βάση αυτής της ρύθμισης, έχουν το δικαίωμα να επεξεργαστούν συλλογικά – εάν το επιθυμούν – και να προβάλλουν εντός ή και εκτός του κόμματος τις ιδιαίτερες πολιτικές τους απόψεις.
Τα ρεύματα ιδεών εντός του κόμματος, δεν είναι πολιτικές ομάδες συγκροτημένες, δεν είναι μικρογραφία κόμματος. Είναι ότι ακριβώς δηλοί ο όρος «ρεύματα ιδεών».

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
____________________________________
Ι. Κτήση ιδιότητας μέλους της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
Μέλος της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ μπορεί να είναι κάθε άνδρας ή γυναίκα που αποδέχεται το πρόγραμμα και τις καταστατικές αρχές του κόμματος και επιθυμεί να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του, στην προώθηση των θέσεών του και στην προβολή της κοινωνικής του δράσης.
Μέλη του κόμματος μπορούν να γίνουν και αλλοδαποί που κατοικούν και εργάζονται στην Ελλάδα και συμφωνούν με το πρόγραμμα και τις καταστατικές αρχές του κόμματος.
Η εγγραφή του μέλους γίνεται με αίτησή του στην Οργάνωση στην οποία επιθυμεί να ενταχθεί ή στην έδρα της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ. Με την αποδοχή της αίτησης, του χορηγείται η κάρτα μέλους.
Απόρριψη της αίτησης εγγραφής υπάρχει μόνο εφόσον συνοδεύεται από συγκεκριμένο σοβαρό λόγο και απολύτως αιτιολογημένο.
Εάν απορριφθεί η αίτηση εγγραφής, με αίτηση του ενδιαφερομένου το θέμα παραπέμπεται στο αμέσως ανώτερο όργανο του κόμματος.
Η ανανέωση της κάρτας πραγματοποιείται κάθε 3 χρόνια για όλα τα μέλη της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ με τη σύμφωνη γνώμη τους.
Τα μέλη της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ εντάσσονται σε μία από τις Οργανώσεις, συμμετέχουν στις δραστηριότητές της και πληρώνουν τη συνδρομή τους. Το δικαίωμα εκλέγειν, εκλέγεσθαι και ψήφου έχουν μόνο στην οργάνωση στην οποία ανήκουν.
Τα μέλη του κόμματος δραστηριοποιούνται για την πραγματοποίηση των αποφάσεών του, προβάλλουν το πρόγραμμα και τις θέσεις του κόμματος, υπερασπίζονται τη δημοκρατική λειτουργία του και την εφαρμογή των καταστατικών του αρχών. Αναπτύσσουν πρωτοβουλία και δράσεις σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.
Τα μέλη της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ είναι ισότιμα και μετέχουν στη διαμόρφωση των αποφάσεων του κόμματος βάσει των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη λειτουργία του κόμματος και των καταστατικών του ρυθμίσεων.
Τα μέλη του κόμματος έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται για όλα τα ζητήματα που απασχολούν το κόμμα και να ζητούν γι’ αυτό τις απαραίτητες πληροφορίες από τα όργανα της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, τα οποία
είναι υποχρεωμένα να παρέχουν κάθε στοιχείο που θα διευκολύνει την κρίση των μελών και τη διαμόρφωση της πολιτικής τους άποψης και πεποίθησης.
Τα μέλη έχουν δικαίωμα να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις των πολιτικών οργάνων. Μπορούν να παρακολουθούν με δικαίωμα λόγου τις συνεδριάσεις άλλων Οργανώσεων, πέραν αυτής στην οποία ανήκουν οργανικά.
Η ιδιότητα του μέλους λήγει με την αποχώρησή του από τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Η αποχώρηση πρέπει να είναι ρητή και συνοδεύεται με την παράδοση ή με τη μη ανανέωση της κάρτας μέλους.
Η ιδιότητα του μέλους της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ είναι ασυμβίβαστη:
– Με δραστηριότητες που συγκρούονται προς τις θεμελιώδεις αρχές της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ.
– Με τη συμμετοχή και ενεργοποίησή του υπέρ άλλου κόμματος.
– Την αποδοχή δημόσιου αξιώματος μέσω του οποίου ασκείται κυβερνητική πολιτική ή διοίκηση, χωρίς την έγκριση του κόμματος.

Μέλος του κόμματος που συμμετέχει ή υποστηρίζει ενεργά άλλο ψηφοδέλτιο στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από αυτό που υποστηρίζει η οργάνωσή του, έχει την υποχρέωση να διευκρινίζει ότι αυτό αποτελεί ατομική του επιλογή.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
__________________
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ οργανώνεται στα ακόλουθα επίπεδα:
Σε τοπικό επίπεδο με την συγκρότηση και λειτουργία πρωτοβάθμιων οργανώσεων και σε Περιφερειακό επίπεδο για την παρακολούθηση και το συντονισμό της δράσης σε θέματα που αναφέρονται στις Περιφερειακές ενότητες και στη Περιφέρεια.
α) Συγκροτούνται οργανώσεις στη βάση των Δήμων της νέας διοικητικής διάρθρωσης.
β) Συγκροτούνται Νομαρχιακές Επιτροπές στη βάση της νέας διάρθρωσης σε Περιφερειακές ενότητες εντός των διοικητικών Περιφερειών.
γ) Συγκροτείται Περιφερειακό Γραφείο ή Συμβούλιο στη βάση των διοικητικών Περιφερειών
* Σε περιπτώσεις μεγάλων γεωγραφικών και πληθυσμιακών ενοτήτων (πχ. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη), διαμορφώνεται διαφορετική οργανωτική δομή όπως θα την προσδιορίσει η Κ.Ε. σε συνεννόηση και συμφωνία με τις αντίστοιχες οργανώσεις.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ σε οριζόντιο επίπεδο συγκροτείται με τη μορφή των δικτύων. Στα δίκτυα και το διάλογο που αναπτύσσεται σε αυτά μπορούν να συμμετέχουν και μη μέλη του κόμματος (εκπρόσωποι φορέων και πολίτες που προσκαλούνται να βοηθήσουν στην επεξεργασία θέσεων, προτάσεων και δράσεων ή πολίτες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε συγκεκριμένο θέμα και όχι στο σύνολο της οργανωτικής δράσης του κόμματος).

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
_________________
Οι Οργανώσεις της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ δημιουργούνται στον τόπο κατοικίας, στους κλάδους ή χώρους εργασίας αλλά και στη βάση κοινών επαγγελματικών ή επιστημονικών χαρακτηριστικών ή και ειδικών ενδιαφερόντων των μελών του κόμματος.
Οργανώσεις δημιουργούνται και στις χώρες του εξωτερικού όπου ζουν, εργάζονται και σπουδάζουν Έλληνες. Αναγνωρίζεται το δικαίωμα στα μέλη τους να συμμετέχουν σε αριστερά κόμματα των χωρών αυτών.
Οι Οργανώσεις έχουν την πλήρη ευθύνη για τη διαμόρφωση και την άσκηση της πολιτικής της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ στο χώρο τους.
Η αυτοτέλεια και η αυτενέργεια κάθε Οργάνωσης θα πρέπει να εξυπηρετεί τους γενικότερους στόχους του κόμματος της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ -ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ.
Η Οργάνωση διαβουλεύεται με τους πολίτες και αποφασίζει για τα θέματα του χώρου στον οποίο αναφέρεται στο πλαίσιο των σκοπών και της πολιτικής του κόμματος.
Η Οργάνωση διαβουλεύεται με τους πολίτες την τοπική κοινωνία, τους τοπικούς φορείς, τις επαγγελματικές οργανώσεις και μεριμνά για τη δημιουργία δικτυακού ιστοτόπου στον οποίο δημοσιεύει όλες τις αποφάσεις των οργάνων της, εκτός αν αποφασίσει περί του αντιθέτου.
Τρόπος λειτουργίας της: Η Οργάνωση συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα με ευθύνη της Γραμματείας της, ή εκτάκτως αν το ζητήσει το Ό των μελών της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την αρχή της πλειοψηφίας. Στην ετήσια Γενική Συνέλευσή της, εκλέγει Γραμματεία που έχει την ευθύνη για την οργάνωση της δραστηριότητάς της. Η Γραμματεία εκλέγει Γραμματέα έναν/μία από τα μέλη της.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
__________________________
α. Η Κ.Ε. αποτελεί το ανώτερο πολιτικό όργανο.
Η Κ.Ε. είναι αρμόδια για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συνεδρίου και έχει την ευθύνη της διεύθυνσης του κόμματος και αποφασίζει για το σύνολο τη πολιτικής της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ.
Εκλέγει τη Εκτελεστική Επιτροπή, τον Γραμματέα της Κ.Ε. και τα όργανα που θεωρεί απαραίτητα για τη λειτουργία και τη δράση του κόμματος.
Οι αποφάσεις της Κ.Ε. συζητούνται στις Οργανώσεις του κόμματος για να εκφράσουν τα μέλη τη γνώμη τους.
Με απόφασή της Κ.Ε. συγκροτούνται οι τομείς της και οι επιτροπές τις οποίες κρίνει ως χρήσιμες.

β. Ο Γραμματέας της Κ.Ε έχει την ευθύνη για τη λειτουργία της Κ.Ε. των τομέων της και των επιτροπών της.
γ. Η Εκτελεστική Επιτροπή ως εκτελεστικό όργανο της Κ.Ε. έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των αποφάσεων της, αντιμετωπίζει τα τρέχοντα θέματα μεταξύ των συνόδων της Κ.Ε. και εισηγείται σ’ αυτήν.

στ. Η Κ.Ε. συνέρχεται τακτικά με ευθύνη της Εκτελεστικής Επιτροπής και εντός 15 ημερών εφόσον το ζητήσει το Ό των μελών της.
ζ. Στις συνεδριάσεις της Κ.Ε. για σοβαρά πολιτικά ζητήματα παίρνουν μέρος με δικαίωμα ψήφου οι Βουλευτές και οι Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
η. Στην Κ.Ε. μετέχουν με πλήρη δικαιώματα οι γραμματείς των περιφερειακών οργάνων.
θ. Τα μέλη της Κ.Ε. αναλαμβάνουν συγκεκριμένα καθήκοντα, συμμετέχουν στις Οργανώσεις που ανήκουν και αναλαμβάνουν ευθύνες στο πλαίσιο των αποφάσεών της.
ι. Η Κ.Ε. κάνει τον απολογισμό της στο τέλος της θητείας της, ο οποίος συζητείται προσυνεδριακά στις Οργανώσεις.

ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
____________________

ΣΥΝΕΔΡΙΟ
α. Το τακτικό Συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο του κόμματος. Συνέρχεται κάθε 3 χρόνια. Ψηφίζει αποφάσεις που ισχύουν για τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ μέχρι το επόμενο Συνέδριο.
β. Το τακτικό Συνέδριο εκλέγει τον Πρόεδρο, την Κ.Ε. και την Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου.
γ. Ο Πρόεδρος της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ εκλέγεται από το Συνέδριο, εκπροσωπεί δημόσια το κόμμα και είναι Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ο Πρόεδρος λειτουργεί στο πλαίσιο των αποφάσεων της Κ.Ε.. Σε περίπτωση άρσης της εμπιστοσύνης προς τον Πρόεδρο από το 50%+1 των μελών της Κ.Ε., συγκαλείται έκτακτο Συνέδριο με θέμα την εκλογή Προέδρου.
δ. Η προκήρυξη του Συνεδρίου, η οργάνωση της προσυνεδριακής διαδικασίας, τα προσυνεδριακά κείμενα και το μέτρο αντιπροσώπευσης είναι αρμοδιότητες της Κ.Ε.
ε. Ανάμεσα στα τακτικά Συνέδρια του Κόμματος μπορεί να συγκληθεί έκτακτο Συνέδριο με όλες τις αρμοδιότητες του τακτικού. Τη σύγκληση εκτάκτου Συνεδρίου μπορεί να ζητήσει η Κ.Ε. με πλειοψηφία 2/3, ή συγκαλείται εφόσον το ζητήσει το 20% των μελών του κόμματος.
στ. Σε περίπτωση κρίσιμων αποφάσεων όπως συμμετοχή σε Κυβέρνηση, σύναψη συμμαχιών, εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, καθορισμός εκλογικής τακτικής συγκαλείται το σώμα των αντιπροσώπων του τελευταίου Τακτικού Συνεδρίου.
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
_______________
Η Κ.Ε. μπορεί για σοβαρά θέματα να διενεργήσει δημοψήφισμα μεταξύ όλων των μελών του κόμματος.
Για να έχει δεσμευτική ισχύ για το κόμμα το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, θα πρέπει να έχει ψηφίσει το 60% και άνω των μελών και η πρόταση να έχει λάβει τις ψήφους του 50% και άνω των ψηφισάντων.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
_______________
Τα όργανα του κόμματος αναρτούν όλες τις αποφάσεις τους στο διαδίκτυο εκτός εάν αποφασίσουν περί του αντιθέτου. Τα όργανα του κόμματος μπορούν να διενεργούν διαβούλευση μέσω του διαδικτύου. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ
______________________________________________
α. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ έχει σχέση διαλόγου με τα κοινωνικά κινήματα, ενσωματώνει στοιχεία από την προβληματική τους και εμπλουτίζει τις επεξεργασίες της από τη δράση τους. Η άρνηση της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ να υποκαταστήσει τα κινήματα των πολιτών, αποτελεί απαράβατη αρχή της πολιτικής της.
β. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ στηρίζει τον εθελοντισμό που αναφέρεται σε κοινωνικές, ανθρωπιστικές αξίες.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
______________________________________________
α. Τα μέλη της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ δραστηριοποιούνται με απόφαση των αντίστοιχων οργανώσεων και οργάνων της σε αυτοδιοικητικά σχήματα στα οποία συμμετέχουν πολίτες που συμφωνούν και συνδιαμορφώνουν τις θέσεις και το αυτοδιοικητικό πρόγραμμα αυτών των σχημάτων.
β. Η Κ.Ε. διαμορφώνει κάθε φορά τη γενική εκλογική τακτική του κόμματος στις εκλογές της Αυτοδιοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό οι Οργανώσεις του κόμματος έχουν την ευθύνη να τη συγκεκριμενοποιήσουν στο χώρο τους και λαμβάνουν τις σχετικές αποφάσεις με επιδίωξη να συγκεντρώσουν την ευρύτερη δυνατή υποστήριξη. Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης απόφασης το θέμα αυτό αντιμετωπίζεται σε συνεργασία με τα ανώτερα όργανα.
γ. Οι αποφάσεις για την εκλογική τακτική της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ στις έδρες των περιφερειών επικυρώνονται από την Κεντρική Επιτροπή.

ΑΙΡΕΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ
____________________________________
1 Βουλευτές και Ευρωβουλευτές
α. Για τις υποψηφιότητες για το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την Αυτοδιοίκηση προτάσεις κατατίθενται από τα μέλη και τα όργανα της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ. Οι υποψήφιοι της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ για τη Βουλή και τα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναδεικνύονται με δημοκρατικές διαδικασίες, με τη συμμετοχή και την έκφραση της βούλησης των μελών του κόμματος κατά περιοχή
β. Η επιλογή των υποψήφιων Ευρωβουλευτών γίνεται με πανελλαδική εσωκομματική προκριματική εκλογή μεταξύ των μελών του ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ.
γ. Η επιλογή των υποψήφιων Βουλευτών Επικρατείας γίνεται με απόφαση της Κ.Ε., η οποία αποφασίζει μετά από εισηγητική πρόταση του Προέδρου του κόμματος.
δ. Η Κοινοβουλευτική και Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα συντάσσουν τον κανονισμό λειτουργίας τους και αναπτύσσουν τη δράση τους στο πλαίσιο των αποφάσεων και των κατευθύνσεων των κεντρικών οργάνων του κόμματος.
ε. Η διατήρηση ταυτόχρονα 2 αιρετών θέσεων (Εθνικό Κοινοβούλιο-Ευρωβουλή-Αυτοδιοίκηση) επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
_________________________
α. Τα συλλογικά εκλεγμένα όργανα έχουν απαρτία όταν είναι παρόντα το 50%+1 των μελών του.
β. Οι συνεδριάσεις των οργάνων και των σωμάτων είναι ανοιχτές στα μέλη της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ εκτός αν για ειδικά θέματα υπάρχει περί του αντιθέτου αιτιολογημένη απόφαση με ενισχυμένη πλειοψηφία.
γ. Οι ψηφοφορίες για πολιτικά και οργανωτικά ζητήματα είναι ανοιχτές (φανερές) Οι ψηφοφορίες για την εκλογή οργάνων, υπευθύνων, αντιπροσώπων καθώς και για προσωπικά θέματα είναι μυστικές.
δ. Οι ψηφοφορίες για την εκλογή οργάνων, υπεύθυνων και αντιπροσώπων γίνονται σε όλο το κόμμα με ενιαίο τρόπο.
ε. Οι διαδικασίες σύγκλησης των σωμάτων (Συνέδρια), ο τρόπος αντιπροσώπευσης, ο χρόνος διεξαγωγής τους, είναι στην ευθύνη της ΚΕ. Οι αντιπρόσωποι για το Συνέδριο εκλέγονται άμεσα.
στ. Για σοβαρά ζητήματα πριν αποφασίσει η ΚΕ επιδιώκεται η συζήτηση στις Οργανώσεις του Κόμματος στη βάση προσχεδίου απόφασης με πιθανές εναλλακτικές προτάσεις.
ζ. Το κόμμα στη διαμόρφωση της πολιτικής του, επιδιώκει σταθερά να έχει τη γνώμη των φίλων και ψηφοφόρων του (θεματικά συνέδρια, συσκέψεις οργανώσεων ειδικών ενδιαφερόντων, συνελεύσεις και συγκεντρώσεις).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
____________________________________________
Οι οικονομικοί πόροι του Κόμματος είναι:
– Οι συνδρομές και οι ενισχύσεις των μελών και των φίλων του.
– Τα ποσοστά από τις αποζημιώσεις των Βουλευτών και των Ευρωβουλευτών
– Οι οικονομικές εξορμήσεις και δραστηριότητες οι οποίες πραγματοποιούνται με πλήρη διαφάνεια.
– Οι προβλεπόμενες από το νόμο ενισχύσεις των πολιτικών κομμάτων

Όλα τα αιρετά μέλη της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ στην Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, καθώς και σε άλλα όργανα του μαζικού κινήματος όπου εκλέγονται με την ιδιότητα του μέλους της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, καταθέτουν στο κόμμα ποσοστό της αποζημίωσής τους κατόπιν συνεννόησης.
Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των οικονομικών του Κόμματος και ορίζει τον Υπεύθυνο και την Οικονομική Επιτροπή η οποία καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό και παρακολουθεί την πορεία των οικονομικών του κόμματος. Ο προϋπολογισμός εγκρίνεται από την Κεντρική Επιτροπή.
Το Συνέδριο εκλέγει Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου που έχει την ευθύνη να ελέγχει τη διαχείριση των οικονομικών του κόμματος.
Τα στοιχεία για τα οικονομικά της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ είναι στη διάθεση όλων των μελών της.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η εφαρμογή του καταστατικού του ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ βασίζεται στην πολιτική βούληση, την ωριμότητα, το αίσθημα ευθύνης και τη δημοκρατική και κοινωνική ευαισθησία των μελών της.