Ανακοίνωση του Τομέα Παιδείας και Έρευνας της ΔΗΜΑΡ

Ανακοίνωση του Τομέα Παιδείας και Έρευνας της ΔΗΜΑΡ

14/06/2015

Ο Τομέας Παιδείας και Έρευνας της ΔΗΜΑΡ τονίζει την ανάγκη επαναλειτουργίας του Μαράσλειου Διδασκαλείου ως δομής με ακαδημαϊκή αυτοτέλεια για την μετεκπαίδευση δασκάλων και νηπιαγωγών που η λειτουργία της ανεστάλη από το Υπουργείο Παιδείας το 2011. Έκτοτε οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν μετεκπαιδεύονται καθόλου σε καμία εκπαιδευτική καινοτομία παρά μόνο με βάση τα ατομικά τους ενδιαφέροντα και την προσωπική τους πρωτοβουλία!

Είναι αναγκαίο και επιτακτικό να λειτουργήσει εκ νέου η δομή αυτή της δωρεάν μετεκπαίδευσης. Η μετεκπαίδευση  στο Μαράσλειο Διδασκαλείο πρέπει να είναι περιοδική στη διάρκεια της υπηρεσίας του εκπαιδευτικού.