Ανακοίνωση του Τομέα Παιδείας και Έρευνας της ΔΗΜΑΡ για τη νηπιακή εκπαίδευση

Ανακοίνωση του Τομέα Παιδείας και Έρευνας της ΔΗΜΑΡ για τη νηπιακή εκπαίδευση

04/06/2015

Ο Τομέας Παιδείας και Έρευνας της ΔΗΜΑΡ με αφορμή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες που δεν έχουν την δυνατότητα να εγγράψουν τα παιδιά τους σε δημόσια νηπιαγωγεία από την ηλικία των 4 ετών εξαιτίας κυρίως της έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού επαναφέρει το αίτημα για δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά ηλικίας 4-6 χρονών. Οι χαμηλοί μισθοί καθιστούν αναγκαία την εργασία και των δύο γονέων της σύγχρονης λαϊκής οικογένειας στην προσπάθεια της επιβίωσης. Η ανεργία απ” την άλλη, οδηγεί ακόμη περισσότερους στην ολοήμερη αναζήτηση κάποιας ευκαιρίας. Ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος οφείλει να εξασφαλίζει την προστασία και εκπαίδευση των νηπίων από τα 4 έτη, ως ένα ελάχιστο κίνητρο ώθησης των νέων ανθρώπων στη δημιουργία οικογένειας.

 

Τέλος, απαιτείται πλήρης εφαρμογή των διατάξεων για την υποχρεωτική φοίτηση, έστω, και του ενός έτους. Ζητάμε να διασφαλιστεί η υποχρεωτική φοίτηση όλων  των νηπίων, ώστε να μειωθεί η σχολική διαρροή των παιδιών. Απαιτούμε να ελέγχεται αυστηρά το νομικό πλαίσιο για ίδρυση και λειτουργία  των Νηπιαγωγείων, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η ίδρυσή τους ή να εποπτεύεται η λειτουργία τους, από άτομα ή φορείς αναρμόδιους και επικίνδυνους για την Παιδεία.