Ανακοίνωση του Τομέα Παιδείας και Έρευνας της ΔΗΜΑΡ

Ανακοίνωση του Τομέα Παιδείας και Έρευνας της ΔΗΜΑΡ

04/06/2015

Ο  Τομέας Παιδείας και Έρευνας της Δημοκρατικής Αριστεράς εκφράζει την έντονη αντίθεσή του με τον τρόπο επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης που προτείνεται από το Υπουργείο Παιδείας και με την κατάργηση -αντί αναθεώρησης- του παρόντος συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών μονάδων και των εκπαιδευτικών.

Θεωρούμε ότι ο προτεινόμενος τρόπος επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης:

  • υποτιμά τα ακαδημαϊκά προσόντα των υποψηφίων ενώ θα έπρεπε να αποτελούν το βασικό κριτήριο επιλογής,
  • ευνοεί τις μεγάλες ηλικίες, μέσω της προβλεπόμενης μοριοδότησης, ενώ δίνοντας δυσανάλογη βαρύτητα στο ρόλο του Συλλόγου ευνοεί την κυριαρχία των συνδικαλιστικών κριτηρίων,
  • υποβαθμίζει τον ρόλο των λειτουργών της προσχολικής εκπαίδευσης και
  • αποκλείει από υποψηφίους όσους εκπαιδευτικούς υπηρετούν σε μικρά ή περιφερειακά σχολεία και δεν συμπληρώνουν ωράριο, ενώ δεν ευθύνονται οι ίδιοι γι’ αυτό αλλά και άλλοι εκπαιδευτικοί, αφού δεν θεωρείται διδακτικός χρόνος η υπηρεσία σε σχολικές βιβλιοθήκες (ενώ θεωρείται ο συντονισμός των Η/Υ του σχολείου).

Υποστηρίζουμε:

  • Τη σημαντική μείωση του ποσοστού του Συλλόγου στην κατεύθυνση περιορισμού, αν όχι εξάλειψης των κομματικών κριτηρίων.
  • Την αναλογικά δίκαιη συμμετοχή του Συλλόγου των νηπιαγωγών στην επιλογή του/της προϊσταμένου.
  • Την υποχρεωτική επιμόρφωση όσων επιθυμούν να είναι υποψήφιοι, στη διοίκηση της εκπαίδευσης και στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας.
  • Την αλλαγή επομένως του συστήματος μοριοδότησης και την εξάλειψη των εμποδίων ώστε να μην αποκλείονται υποψήφιοι λόγω ωραρίου ή διδακτικού χρόνου.
  • Την αξιολόγηση στην κατεύθυνση βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου, σύγχρονης λειτουργίας των σχολείων, αναβάθμισης του ρόλου και εξέλιξης του επαγγέλματος των εκπαιδευτικών και όχι μια αξιολόγηση κομμένη και ραμμένη στα μέτρα δημοσιονομικών στόχων.