Ανακοίνωση του Τομέα Παιδείας και Έρευνας για το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας

Ανακοίνωση του Τομέα Παιδείας και Έρευνας για το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας

27/04/2015

Σε μια κρίσιμη καμπή της πορείας της χώρας η κυβέρνηση έρχεται να αναστατώσει τον χώρο της εκπαίδευσης με ένα πρόχειρο Ν/Σ, χωρίς καμιά προηγούμενη διαβούλευση και διάλογο, απαξιώνοντας και αναιρώντας την προεκλογική ρητορική περί συμμετοχής στη δημοκρατία και αυτοδιοικήτου των ΑΕΙ αφού καταργεί νομίμως  εκλεγμένα μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης (Πρυτάνεις και Κοσμήτορες)! Επαναφέρει στην ουσία ένα παλαιό και ξεπερασμένο από τον χρόνο, την εμπειρία και τις σύγχρονες ανάγκες θεσμικό πλαίσιο στα ΑΕΙ ενώ διατηρεί, σχεδόν ως έχει το αναχρονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των ερευνητικών ιδρυμάτων. Αντίστοιχα στα σχολεία καταργεί την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, την «τράπεζα θεμάτων» που θα έπρεπε να μπει σε πειραματικό στάδιο κλπ. Όλα αυτά τα μέτρα δεν είναι απλές διορθωτικές παρεμβάσεις αλλά ούτε συνιστούν όραμα για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της εκπαίδευσης. Καλούμε το Υπουργείο να ανοίξει αμέσως τον δημόσιο διάλογο για  την αναγκαία αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης, της έρευνας και τον συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό που είναι απαραίτητα όχι μόνο για την έναρξη της χρηματοδότησης από το νέο ΕΣΠΑ αλλά και για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.