Ανακοίνωση της Δημοκρατικής Αριστεράς για το δημόσιο χρέος

Ανακοίνωση της Δημοκρατικής Αριστεράς για το δημόσιο χρέος

03/02/2015

Η Δημοκρατική Αριστερά σταθερά τονίζει ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο και χρειάζεται ουσιαστική αναδιάρθρωσή του. Απαιτείται, μεταξύ άλλων, χρονική μετακύλιση των ομολόγων, μείωση των επιτοκίων,  αναδρομική  εγγραφή του ποσού  της ανακεφαλαιοποίησης των Τραπεζών στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) και αμοιβαιοποίηση μέρους του χρέους σε επίπεδο Ε.Ε. Χρειάζεται ένα τέτοιο συνολικό πλαίσιο μέτρων που θα μειώσει ουσιαστικά το χρέος και θα το καταστήσει βιώσιμο.