Ανακοίνωση της ΔΗΜΑΡ για το  Δασικό Νομοσχέδιο

Ανακοίνωση της ΔΗΜΑΡ για το Δασικό Νομοσχέδιο

24/07/2014

Το νομοσχέδιο για τα δάση που προωθείται περιλαμβάνει αντισυνταγματικές διατάξεις, είναι αποσπασματικό και δεν προάγει, σε καμιά περίπτωση, την περιβαλλοντική αναβάθμιση.
Η Δημοκρατική Αριστερά θεωρεί ότι βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί η διατήρηση, διαφύλαξη και βελτίωση των δασικών εκτάσεων. Η ανάγκη για τη δημιουργία ενός εθνικού σχεδίου εναρμονισμένου με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προσαρμοσμένου στη στρατηγική της ΕΕ για τα δάση και τον δασικό τομέα είναι επιτακτική.