ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΚΑΙ Α” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΞΗΡΟΤΥΡΗ ΣχετικΑ με την αΥξηση του Φ.Π.Α. στις τουριστικΕς επιχειρΗσεις και την εξαΙρεση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. απΟ τη ρΥθμιση των 100 δΟσεων

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΚΑΙ Α” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΞΗΡΟΤΥΡΗ ΣχετικΑ με την αΥξηση του Φ.Π.Α. στις τουριστικΕς επιχειρΗσεις και την εξαΙρεση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. απΟ τη ρΥθμιση των 100 δΟσεων

19/12/2014

19.12.14

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον κ. Υπουργό

Οικονομικών

  

Θέμα: «Σχετικά με την αύξηση του Φ.Π.Α. στις τουριστικές επιχειρήσεις και την εξαίρεση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. από τη ρύθμιση των 100 δόσεων».

 

Οι βουλευτές Ευβοίας Αναγνωστάκης Δημήτρης και Α΄ Θεσσαλονίκης Ξηροτύρη-Αικατερινάρη Ασημίνα καταθέτουν ως Αναφορά, το με ημερομηνία 15.12.14, Υπόμνημα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης.

Στο Υπόμνημά της η εν λόγω Ομοσπονδία αναφερόμενη στην πιθανή αύξηση του Φ.Π.Α. στις τουριστικές επιχειρήσεις από 6,5% σε 13% στο πλαίσιο επικείμενων νέων μέτρων και δεδομένου ότι ο Τουρισμός αποτελεί τη «βαριά βιομηχανία» της χώρας, που αποφέρει τεράστια έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό και δη σε περίοδο οικονομικής κρίσης όπου χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λόγω της υπερφορολόγησής τους κλείνουν,

ζητεί

-να μην αυξηθεί ο Φ.Π.Α. στις τουριστικές επιχειρήσεις από 6,5% σε 13%

– να συμπεριληφθεί και ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. στη ρύθμιση των 100 δόσεων

 

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 

Οι καταθέτοντες βουλευτές

Αναγνωστάκης Δημήτρης

Ξηροτύρη-Αικατερινάρη Ασημίνα