ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ Α” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΞΗΡΟΤΥΡΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ Α” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΞΗΡΟΤΥΡΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

18/12/2014

16 Δεκεμβρίου 2014

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς:

·         Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

·         Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων

Θέμα: Ανάγκη καλύτερης εκμετάλλευσης του διαμετακομιστικού εμπορίου μέσω ανάπτυξης δραστηριοτήτων ανα-συναρμολόγησης και μεταποίησης των διερχομένων φορτίων καθώς και βελτίωσης υποδομών

 

Μελέτη της InfoBank Hellastat για τον κλάδο των logistics, επισημαίνει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να δώσει έμφαση στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων ανα-συναρμολόγησης και μεταποίησης των διερχομένων φορτίων, προκειμένου να επωφεληθεί από την άνοδο που αναμένεται να έχουν οι ασιατικές οικονομίες, οι οποίες θα συνεχίσουν να αναζητούν  πύλες εισόδου των προϊόντων τους στην Ευρώπη. Στις ίδιες διαπιστώσεις για τις τάσεις ανάπτυξης του διαμετακομιστικού εμπορίου μεταξύ Ευρώπης και Ανατολής καταλήγουν και τα στοιχεία του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου  Ελλάδος. Για παράδειγμα, η παρουσία της Cosco στο λιμάνι του Πειραιά συμβάλλει μεν στη σημασία της Ελλάδας ως κόμβου διαμετακόμισης χωρίς όμως το διερχόμενο φορτίο, και μάλιστα στη συντριπτική του πλειοψηφία, να υφίσταται κάποιου είδους μεταποίηση επί ελληνικού εδάφους. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 80% των φορτίων που φτάνουν στον Πειραιά για λογαριασμό της Cosco, μεταφορτώνεται προκειμένου να κατευθυνθεί σε άλλους προορισμούς, ενώ μόνο το 20% εισέρχεται στην Ελληνική αγορά. Συνεπώς, υφίσταται μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης δραστηριοτήτων ανα-συναρμολόγησης και μεταποίησης των διερχομένων φορτίων.

Ένας άλλος παράγοντας καλύτερης εκμετάλλευσης του διαμετακομιστικού εμπορίου και των προαναφερομένων βελτιωτικών τάσεων είναι η επέκταση και βελτίωση των υποδομών των λιμανιών που θα συντελούσαν στη μεγαλύτερη διαχείριση φορτίων transit που κατευθύνονται σε ξένες αγορές. Για παράδειγμα,  από στοιχεία που αποτελούν δημοσιευμένες πληροφορίες από διάφορες εκθέσεις έγκυρων ελληνικών και διεθνών οργανισμών (UNCTAD, World Economic Forum, Εθνική Τράπεζα κ.α) προκύπτει ότι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης διαθέτει σημαντικότατα συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων, τα οποία συνδέονται με  τη θέση του, ενώ έχει και όλες τις προϋποθέσεις να καταστεί εθνικό κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου. Όμως, κρίσιμο μέγεθος παραμένει ο χρόνος αναπτυξιακής κίνησης και βελτίωσης των υποδομών για την αξιοποίηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, έναντι των ανταγωνιστικών λιμανιών γειτονικών χωρών που διεκδικούν μερίδια της συγκεκριμένης δραστηριότητας transit. Εκτιμάται δε ότι η ανάπτυξη του λιμένα της Θεσσαλονίκης ως διαμετακομιστικό κέντρο και η απορρόφηση φορτίου 1 εκατ. TEUs  μπορεί, μακροπρόθεσμα, να αποφέρει συνολικό οικονομικό όφελος της τάξης των 1,5-2,5 δις ευρώ που ισοδυναμεί με το 6-10% του ΑΕΠ της Κεντρικής Μακεδονίας.

Σε συνέχεια των παραπάνω, ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

1) Σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε προκειμένου να αναπτυχθούν δραστηριότητες ανα-συναρμολόγησης και μεταποίησης των διερχομένων φορτίων ώστε να αποβεί αποτελεσματικότερο και οικονομικά επωφελέστερο το διαμετακομιστικό εμπόριο;

2) Σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε για τη βελτίωση των υποδομών του λιμανιού της Θεσσαλονίκης ώστε να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, ένα θέμα δηλαδή που αφορά αποκλειστικά και μόνο την εθνική στρατηγική της χώρας για την ανάπτυξη των λιμένων;

 

Η βουλευτής που ερωτά

 

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη