ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Α” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΞΗΡΟΤΥΡΗ ΚΑΙ Α” ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΡΙΑΣ ΡΕΠΟΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Α” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΞΗΡΟΤΥΡΗ ΚΑΙ Α” ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΡΙΑΣ ΡΕΠΟΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

17/12/2014

16 Δεκεμβρίου 2014

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Θέμα: Αμφισβητείται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας τμήματος τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε Δελτίο Τύπου, σύμφωνα με το οποίο ιδρύεται από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης προπτυχιακό Τμήμα Τουριστικών Σπουδών. Αναφέρεται δε ότι το Πανεπιστήμιο διαθέτει τους οικονομικούς πόρους και τα αναγκαία κτίρια που θα του επιτρέψουν την λειτουργία του εν λόγω νέου τμήματος. Όμως, οι Κοσμήτορες του Ιδρύματος, σε κοινή δήλωσή τους, τονίζουν ότι δεν έχουν ούτε πόρους ούτε χώρους για τη λειτουργία νέων τμημάτων. Προσθέτουν δε ότι ο μειωμένος προϋπολογισμός καθιστά οριακή τη λειτουργία των υφισταμένων σχολών, ενώ η ανυπαρξία νέων προσλήψεων σε εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, σε συνδυασμό με τις αποχωρήσεις των στελεχών του Πανεπιστημίου, δημιουργεί ανυπέρβλητα προβλήματα στην υλοποίηση των προγραμμάτων σπουδών αλλά και στη λειτουργία των απαραίτητων διοικητικών μονάδων του.

 

Επειδή:

  • Κρίνεται αναγκαία η δημιουργία Τμήματος Τουριστικών Σπουδών, και μάλιστα στη βάση διεθνών ακαδημαϊκών προδιαγραφών, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί η παροχή τουριστικών υπηρεσιών της χώρας και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα ο ανταγωνισμός.
  • Το Πανεπιστήμιο οργανώνει τις σπουδές του με γνώμονα τις αρχές αριστείας και έτσι οφείλει να συνεχίσει.
  • Ο σχεδιασμός ενός προγράμματος σπουδών απαιτεί συστηματική μελέτη και επικαιροποίηση παλαιότερων σχετικών μελετών.
  • Η διαδικασία πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού, ακόμη κι αν εγκριθούν οι απαραίτητες πιστώσεις από το Υπουργείο Παιδείας, απαιτεί χρόνο και τυπικές διαδικασίες, οι οποίες όμως δεν επιτρέπουν την έναρξη λειτουργίας ενός νέου τμήματος από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
  • Οι αντικρουόμενες δηλώσεις Υπουργείου και Πανεπιστημίου καταδεικνύουν έλλειψη σχεδιασμού και συντονισμού, καθώς και συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων και υποθηκεύεται περαιτέρω η αξιοπιστία των σχετικών θεσμών.

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Πως εξηγεί το Υπουργείο τη διάψευση των Κοσμητόρων του Πανεπιστημίου Κρήτης; Εν τέλει, υπάρχει ή όχι η απαραίτητη υποδομή και οι ανθρώπινοι πόροι που θα επιτρέψουν την λειτουργία του τμήματος τουρισμού, χωρίς να υποθηκευτεί όμως η ποιότητα του νέου τμήματος αλλά και των υφισταμένων;

2) Κατά τον σχεδιασμό του νέου τμήματος υπήρξε διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς;

 

Οι βουλευτές που ερωτούν

 

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη

 

Μαρία Ρεπούση