Τροπολογία βουλευτών της Δημοκρατικής Αριστεράς σχετικά με τις εκπαιδευτικές άδειες των κρατουμένων.

Τροπολογία βουλευτών της Δημοκρατικής Αριστεράς σχετικά με τις εκπαιδευτικές άδειες των κρατουμένων.

09/12/2014

Οι βουλευτές της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, Γιάννης Πανούσης, Νίκος Τσούκαλης και Δημήτρης Αναγνωστάκης, κατέθεσαν Τροπολογία για να δοθεί λύση στο πρόβλημα των εκπαιδευτικών αδειών των κρατουμένων.
Η Τροπολογία κατατέθηκε, με αφορμή την οριακή κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί μετά την απεργία πείνας, που έχει κηρυχθεί με το συγκεκριμένο αίτημα από το Νίκο Ρωμανό και άλλους συγκρατούμενούς του.
Η συγκεκριμένη τροπολογία υποστηρίχτηκε από το ΣΥ.ΡΙΖ.Α, το ΚΚΕ και τους ΑΝ.ΕΛΛ.
Το κείμενο της Τροπολογίας, έχει ως εξής:

Τροπολογία

1. Σε περίπτωση διαφωνίας του αρμοδίου Συμβουλίου για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας σε κρατούμενο επιτυχόντα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, μετά από γνώμη του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακής (ΚΕΣΦ), μπορεί να χορηγήσει την άδεια με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ύστερα από γνώμη του αρμοδίου Συμβουλίου του ΑΕΙ ή του ΤΕΙ, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της φοίτησης και των εξετάσεων του επιτυχόντος, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών συνθηκών κράτησης και της νομικής θέσης του κρατουμένου.
3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 55 Ν. 2776/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δυστυχώς ο Υπουργός Δικαιοσύνης απέρριψε την τροπολογία, με υπεκφυγές χωρίς σοβαρά νομικά και πολιτικά επιχειρήματα.
Παρά ταύτα οι βουλευτές της ΔΗΜΑΡ πρότειναν και νέα συμπληρωματική διάταξη –τροπολογία, μεταβατικού χαρακτήρα, για τη μετατροπή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε φοίτηση με ηλεκτρονική επιτήρηση.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης με δήλωσή του θεώρησε πολύ ενδιαφέρουσα την τροπολογία αυτή και επιφυλάχτηκε να τη μελετήσει. Στο περιεχόμενο της συγκεκριμένης τροπολογίας της ΔΗΜΑΡ συμφώνησαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, των ΑΝΕΛΛ και του ΚΚΕ.

Οι βουλευτές:

Πανούσης Γ.
Τσούκαλης Ν.
Αναγνωστάκης Δ.