Ερώτηση της βουλευτού της ΔΗΜΑΡ, Ασημίνας Ξηροτύρη- Αικατερινάρη για την έλλειψη προσωπικού υπηρεσιών ασφαλείας στα περιφερειακά αεροδρόμια

Ερώτηση της βουλευτού της ΔΗΜΑΡ, Ασημίνας Ξηροτύρη- Αικατερινάρη για την έλλειψη προσωπικού υπηρεσιών ασφαλείας στα περιφερειακά αεροδρόμια

08/12/2014

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Θέμα: Έλλειψη προσωπικού υπηρεσιών ασφαλείας στα περιφερειακά αεροδρόμια

Με γραπτές ερωτήσεις μου σας έχω θέσει το θέμα των σοβαρών προβλημάτων υποδομής που έχουν ανακύψει στα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας μας, καθώς και τα θέματα ασφάλειας τόσο του προσωπικού υπηρεσιών ασφάλειας όσο και των πτήσεων.
Με επιστολή που απέστειλαν στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, ζητείται άμεσα η επαναλειτουργία της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ) για την εκπαίδευση προσωπικού αεροπορικής ασφάλειας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ελλιπής στελέχωση στα σημεία ελέγχου και φύλαξης μεγάλων περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας.
Σύμφωνα με το υφιστάμενο καθεστώς, το προσωπικό των εταιρειών παροχής ασφαλείας αερομεταφορών πρέπει να εκπαιδεύεται προκειμένου να διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και ετοιμότητας αντίδρασης. Μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών ασφαλείας επιδιώκεται η αποτροπή και αντιμετώπιση έκνομων ενεργειών κατά της πολιτικής αεροπορίας στο έδαφος ή κατά την διάρκεια πτήσης.
Η ΣΠΟΑ είναι ο μοναδικός φορέας εκπαίδευσης και πιστοποίησης του προσωπικού αεροπορικών υπηρεσιών ασφαλείας. Συγκεκριμένα, πιστοποιημένοι εκπαιδευτές της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) εκπαιδεύουν τα στελέχη των ιδιωτικών εταιρειών, καθώς, με τον τρόπο αυτό υιοθετείται ο εκάστοτε ισχύων εθνικός κανονισμός ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας (Ε.Κ.Α.Π.Α.) και οι τεχνικές οδηγίες ασφάλειας (ΤΟΑ), όπως και η οικεία ευρωπαϊκή και εν γένει διεθνής νομοθεσία.
Ωστόσο, η ΣΠΟΑ τους τελευταίους 10 μήνες έχει εκπαιδεύσει μόλις 150 άτομα, τη στιγμή που οι ανάγκες επιβάλουν την εκπαίδευση τουλάχιστον 350 νέων υπαλλήλων, γεγονός που έχει δημιουργήσει ήδη τεράστιο πρόβλημα, στη στελέχωση των επιχειρησιακών απαιτήσεων των ανωτέρω αναφερομένων υπηρεσιών, με τον κίνδυνο δημιουργίας «κενού» ασφαλείας να ελλοχεύει στα αεροδρόμια.
Το πρόβλημα θα πολλαπλασιαστεί στο άμεσο μέλλον, δεδομένου ότι θα συνεχιστεί η συνταξιοδότηση του προσωπικού και, σύμφωνα με τις σημερινές προβλέψεις, το 2015 θα αυξηθεί περαιτέρω η τουριστική κίνηση στους αερολιμένες.
Επιπλέον στο Παράρτημα 4 του Κεφαλαίου Θ ΕΚΑΠΑ 2001 (ΦΕΚ Β 38/2001), προβλέπεται η δυνατότητα σε όσες εταιρείες επιθυμούν, κατόπιν πιστοποίησής τους από την ΥΠΑ, να εκπαιδεύουν οι ίδιες το προσωπικό τους. Σημειωτέον ότι κάτι τέτοιο συνάδει πλήρως με την ευρωπαϊκή πρακτική (π.χ. Αγγλία, Γαλλία και πολλές άλλες χώρες της Ε.Ε.), αποσυμφορεί την ΣΠΟΑ, δίνει χρόνο στους επιθεωρητές της αρμόδιας διεύθυνσης να αφιερωθούν στα καθήκοντά τους, που είναι η τήρηση και συνεχής βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας των αεροδρομίων μας.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
• η ελλιπής στελέχωση στα σημεία ελέγχου και φύλαξης των αεροδρομίων δημιουργεί προβλήματα στην εξυπηρέτηση των επιβατών, ταλαιπωρεί παράλληλα το, περιορισμένο σε αριθμό, υπάρχον προσωπικό ασφαλείας, εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των πτήσεων αλλά και για την οικονομική και πολιτική θέση της χώρας, χωρίς να ξεχνάμε και τη σημασία της τουριστικής της εικόνας,
• το ελληνικό δημόσιο υφίσταται απώλεια εσόδων, καθώς δεν εισπράττει την αποζημίωση εκπαίδευσης ποσού 658€ που καταβάλει κάθε εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για κάθε άτομο που εκπαιδεύεται από την ΥΠΑ,
• το γεγονός ότι ένας σημαντικός αριθμός ατόμων παραμένει στην ανεργία τη στιγμή που θα μπορούσε να απασχοληθεί, διασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο ασφαλείας στα αεροδρόμια,
• η παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων σε ιδιώτες αναμένεται να αυξήσει δραματικά τη ζήτηση για προσωπικό ασφαλείας, με τους υπολογισμούς να κάνουν λόγο για περίπου 2.000-2.500 επιπρόσθετα άτομα στον τομέα φύλαξης, ενώ υπολογίζεται ότι απαιτούνται οκτώ μήνες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκπαίδευσης,
• τα θέματα ασφάλειας χρήζουν ιδιαίτερης ευαισθησίας και εύκολα μπορεί να χαθεί το πλεονέκτημα του ασφαλούς προορισμού της χώρας μας
• καθώς και απ’ ότι φαίνεται έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες ως προς την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών στα αεροδρόμια της χώρας, από τη στιγμή που οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των συμβολαίων,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε ώστε να επαναλειτουργήσει η ΣΠΟΑ και να εξασφαλιστεί έτσι το επίπεδο ασφαλείας των αεροδρομίων;
2. Θα αναλάβει το Υπουργείο τις απαραίτητες πρωτοβουλίες έτσι ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω η απώλεια των εσόδων;
3. Σκοπεύετε να εξετάσετε την περίπτωση επαναφοράς σε ισχύ της ρύθμισης του Παραρτήματος 4 του Κεφαλαίου Θ ΕΚΑΠΑ 2001 (ΦΕΚ Β 38/2001), η οποία προέβλεπε τη δυνατότητα σε όσες εταιρείες επιθυμούσαν, κατόπιν πιστοποίησής τους από την ΥΠΑ, να εκπαιδεύουν οι ίδιες το προσωπικό τους;

Η βουλευτής που Ερωτά

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη