Ερώτηση της βουλευτού Α” Θεσσαλονίκης Ασημίνας Ξηροτύρη – Αικατερινάρη σχετικά με τη συμβολή των αποτελεσμάτων των stress tests στη πιστωτική επέκταση.

Ερώτηση της βουλευτού Α” Θεσσαλονίκης Ασημίνας Ξηροτύρη – Αικατερινάρη σχετικά με τη συμβολή των αποτελεσμάτων των stress tests στη πιστωτική επέκταση.

27/11/2014

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Stress Tests Ελληνικών Τραπεζών – Καλά αποτελέσματα, αρκετά ερωτηματικά και πολλές αμφιβολίες για τη συμβολή τους στη πιστωτική επέκταση

Οι ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests) που δοκίμασαν τις αντοχές των Ελληνικών τραπεζών, όπως υποστηρίζεται, αποδείχτηκαν ότι ήταν επιτυχείς και ότι αντανακλούν στην ουσία τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν. Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται ενισχύθηκε σημαντικά η διαφάνεια των ισολογισμών των τραπεζών και η ασφάλεια και ακεραιότητα του τραπεζικού συστήματος, διαπιστώθηκε επάρκεια κεφαλαίων, ενισχύθηκε η εμπιστοσύνη των αγορών και, πλέον, μπορούν να υποστηρίξουν τον βασικό τους ρόλο δηλαδή την πιστωτική επέκταση και η υποβοήθηση της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον, τα αποτελέσματα αυτά δε, δεν περιλαμβάνουν το όφελος από τον αναβαλλόμενο φόρο, που θα προσμετρηθεί όταν λάβει την έγκριση και των γενικών συνελεύσεων, λόγω του χρόνου της νομοθετικής ρύθμισης που επιτρέπει τη μετατροπή μέρους των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων των ελληνικών τραπεζών σε αναβαλλόμενες οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του δημοσίου.
Σε μια δεύτερη ανάγνωση όμως παρατηρεί κανείς ότι:
• Σε αρκετό βαθμό, τα stress tests κινήθηκαν και με πολιτικά κριτήρια που διαφοροποιούνται βέβαια από χώρα σε χώρα και από τράπεζα σε τράπεζα εντός της ιδίας χώρας
• Οι κεφαλαιακές ανάγκες για τις ελληνικές τράπεζες ύψους 8,7 δις ευρώ που προέκυψαν από την αξιολόγηση της 31/12/2013, μετατράπηκαν σε, σχεδόν, μηδενικές δεδομένου ότι η ΕΚΤ δέχτηκε να συνυπολογιστούν στην τελική αποτίμηση κινήσεις των τραπεζών που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2014, όπως Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) και σχέδια αναδιάρθρωσής τους (δυναμικός ισολογισμός). Από τις 4 συστημικές τράπεζες, μόνο η Alpha Bank πέρασε με επιτυχία και με βάση το στατικό ισολογισμό.
• Οι αγορές, δεν φάνηκε να ενθουσιάστηκαν από τα επιτυχή αποτελέσματα δεδομένου ότι στις 27/10 όλα σχεδόν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινήθηκαν με έντονα αρνητικό πρόσημο, ενώ το Χρηματιστήριο Αθηνών σημείωνε μείωση πάνω από 3%, τη δε μεγάλη μείωση σημείωσαν οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών, στις δε 29/10 σημείωνε καθίζηση της τάξεως του 2,67%, με τον τραπεζικό κλάδο να υφίσταται απώλειες της τάξεως του 5%,γεγονός το οποίο αποτελεί ένδειξη αμφισβήτησης της αξιοπιστίας των stress tests και ειδικότερα των αποτελεσμάτων τους για την Ελλάδα.
• Τα stress tests ολοκληρώνονται τυπικά στις 10 Δεκεμβρίου 2014, γεγονός το οποίο αφήνει χώρο για κάποιες επιφυλάξεις τις οποίες άλλωστε τηρεί, προς το παρόν και η ΕΚΤ
• Άγνωστο παραμένει σε τι ύψος υπολογίστηκαν τελικά τα κόκκινα δάνεια στο πλαίσιο των stress tests – στα 75 δις ή στα 100 και πλέον, γιατί στην τελευταία περίπτωση είναι αμφίβολο αν η οποιαδήποτε ‘δυναμικότητα ισολογισμών’ θα καλύψει τη διαφορά.
• Αμφισβητείται το κατά πόσο οι τράπεζες, ακόμη και επαρκώς κεφαλαιοποιημένες, θα έχουν την ευχέρεια για παροχή ρευστότητας δεδομένων των αυστηρών περιορισμών του νέου πλαισίου κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ (από το 2015) και της αυστηρής απευθείας εποπτείας από την ΕΚΤ. Επιπλέον, δεν διαφαίνεται, εκ μέρους των τραπεζών, τάση ουσιαστικής ενίσχυσης της ρευστότητας. Τα πραγματικά αποτελέσματα των stress tests θα φανούν στο αμέσως επόμενο διάστημα από τη πολιτική που θα ακολουθήσουν οι τράπεζες στα ζητήματα των κόκκινων δανείων και την χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Σημειώνεται ότι τα stress tests αποκάλυψαν επισφαλείς χορηγήσεις δισεκατομμυρίων που είχαν ταξινομηθεί ως «αναδιαρθρωμένες» και τις υπολόγιζαν ως εξυπηρετούμενες. Αυτό σημαίνει, πρακτικά, ότι έως το τέλος του έτους αλλά και τα επόμενα τρίμηνα οι τράπεζες θα πρέπει να σχηματίζουν μεγάλες προβλέψεις για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια προκειμένου να συμπεριλάβουν τα ευρήματα του τεστ αξιολόγησης ποιότητας ενεργητικού στους ισολογισμούς τους, γεγονός το οποίο με τη σειρά του σημαίνει ότι πρώτο μέλημα των τραπεζών θα είναι να συγκεντρώνουν χρήματα μέσω της υλοποίησης των σχεδίων αναδιάρθρωσης (πώληση θυγατρικών, μείωση κόστους κλπ) για να καλύψουν τις κεφαλαιακές τους ανάγκες. Σύμφωνα δε με πληροφορίες, τα επιτελεία των τραπεζών ετοιμάζονται να θέσουν θέμα επαναγοράς και ακύρωσης των warrants μέσω προαιρετικών δημόσιων προτάσεων από το ΤΧΣ στους κατόχους των παραστατικών τίτλων, γεγονός το οποίο αποτελεί κλειδί για την άμεση ιδιωτικοποίηση των τραπεζών σε κάτι παραπάνω από εξευτελιστικές τιμές, με πλήρη απαξίωση και απώλεια χρημάτων που τοποθέτησε στις τράπεζες, μέσω του ΤΧΣ, το δημόσιο
Σε συνέχεια των παραπάνω Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1) Μετά την έστω ‘επιτυχή’ έκβαση των τεστ, πως διασφαλίζεται η ενίσχυση της ρευστότητας και η πιστωτική επέκταση; Δεδομένου ότι το Δημόσιο είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος στις 3 από τις 4 συστημικές τράπεζες, θα ασκήσει επιτέλους τα δικαιώματά του προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και η οριστική διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους;
2) Στο παραπάνω πλαίσιο, πως προτίθεσθε να αντιμετωπίσετε την επιθυμία των τραπεζών για ιδιωτικοποίηση;

Η βουλευτής που ερωτά

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη