Ανακοίνωση του Τομέα Ναυτιλίας της  ΔΗΜΑΡ για απόφαση του ΟΛΠ

Ανακοίνωση του Τομέα Ναυτιλίας της  ΔΗΜΑΡ για απόφαση του ΟΛΠ

26/11/2014

 

Η απόφαση της 25/11/2014 της Γενικής Συνέλευσης – παρωδίας του Ο.Λ.Π. ΑΕ, σχετικά με την τροποποίηση της σύμβασης με την εταιρεία COSCO, βρίσκεται σε ταύτιση με τα συμφέροντα της εν λόγω εταιρείας, χωρίς να λαμβάνει υπόψη στο σύνολό τους  τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και, κατά συνέπεια, ούτε και τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου γενικότερα.

Η Δημοκρατική Αριστερά είναι σταθερά προσανατολισμένη στην πολιτική  του Δημόσιου χαρακτήρα των Ελληνικών Λιμανιών, με συμφέρουσες για τον τόπο παραχωρήσεις των εμπορικών λειτουργιών τους.