Ανακοίνωση του Τομέα Δικαιοσύνης της ΔΗΜΑΡ για τις αλλαγές  στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Ανακοίνωση του Τομέα Δικαιοσύνης της ΔΗΜΑΡ για τις αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

26/11/2014

Η Δημοκρατική Αριστερά εκφράζει την αντίθεσή της στις προωθούμενες αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και συντάσσεται με το σύνολο του νομικού κόσμου που αντιδρά. Ειδικότερα, με τις προωθούμενες αλλαγές στην τακτική διαδικασία, αναιρούνται ουσιαστικά οι θεμελιώδεις αρχές της αμεσότητας και της προφορικότητας που διέπουν μέχρι σήμερα την πολιτική δίκη.

Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, η ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης δεν μπορεί να επιτευχθεί έναντι οποιουδήποτε τιμήματος, πολύ δε περισσότερο, σε βάρος της ορθότητας και δικαιότητάς της, όπως και της τήρησης θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό,  ο Τομέας Δικαιοσύνης της ΔΗΜΑΡ θα συνεχίσει να διεκδικεί:

  1. Τη διατήρηση της εμμάρτυρης απόδειξης και της προφορικής συζήτησης με την παρουσία δικηγόρων.

2.- Τη διατήρηση της σειράς στον πίνακα κατάταξης των πλειστηριασμών των απαιτήσεων των εργαζομένων, του Δημοσίου και των δικηγόρων στην αναγκαστική εκτέλεση.

3.- Την κατάργηση του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές, που δυσχεραίνει την πρόσβαση των πολιτών στη Δικαιοσύνη.

4.- Την πλήρη κατάργηση της προσωπικής κράτησης.

5.- Την προστασία της κύριας κατοικίας και την απάλειψη της αόριστης εξουσιοδότησης περί διενέργειας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

6.-   Την ενίσχυση της διαμεσολάβησης και της δικαστικής μεσολάβησης.