Ανακοίνωση για τα δικαιώματα των προσφύγων

Ανακοίνωση για τα δικαιώματα των προσφύγων

24/11/2014

Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των προσφύγων δεν είναι  φιλανθρωπία αλλά συμβατική υποχρέωση της χώρας, όπως προκύπτει  από τις Διεθνείς Συμβάσεις  και την παρουσία της Ελλάδας  στους Διεθνείς Οργανισμούς.  Η αναστολή της απέλασης  για ένα εξάμηνο και η παροχή πρόσβασης  στη διαδικασία ασύλου, δεν αποτελούν μέτρα  προστασίας, αν δεν πλαισιώνονται  από πλήρεις συνθήκες υποδοχής και φροντίδας . Η προστασία των προσφύγων, και τούτο ισχύει απολύτως και στην περίπτωση των Σύρων που πραγματοποιούν απεργία πείνας στο Σύνταγμα,  πρέπει να αποτελεί  ύψιστη προτεραιότητα  ενός κράτους,  που δεν θέλει να είναι παρίας της Διεθνούς Κοινότητας.