Ανακοίνωση του Τομέα Παιδείας και Έρευνας της ΔΗΜΑΡ για τον ορισμό αριθμού εισακτέων από τα ΑΕΙ

Ανακοίνωση του Τομέα Παιδείας και Έρευνας της ΔΗΜΑΡ για τον ορισμό αριθμού εισακτέων από τα ΑΕΙ

24/11/2014

Δεν υπάρχει ανάγκη νέας νομοθετικής ρύθμισης για τον αριθμό εισακτέων αφού σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο τα Α.Ε.Ι. έχουν την ευθύνη ορισμού του αριθμού εισακτέων ανά Τμήμα και αιτιολογούν τις αποφάσεις τους με βάση κριτήρια που αφορούν τις υπάρχουσες υλικοτεχνικές υποδομές, τον αριθμό του διδακτικού προσωπικού κάθε Τμήματος αλλά και τη χρηματοδότηση της πολιτείας ανάλογα με το κόστος εκπαίδευσης που είναι διαφορετικό σε κάθε Τμήμα και επιστήμη. Μέχρι σήμερα, όμως, το υπουργείο δεν εφάρμοζε τον νόμο που προϋπέθετε και τη σύναψη τετραετών προγραμματικών συμφωνιών ανάμεσα στα ΑΕΙ και την πολιτεία και χρησιμοποιεί μέχρι και φέτος τα ιδρύματα για άσκηση κοινωνικής πολιτικής αντί να αυξήσει τα κονδύλια για φοιτητική μέριμνα.

Προτείνουμε το κάθε ίδρυμα εντός διμήνου να ανακοινώσει τον αριθμό που μπορεί να εκπαιδεύσει με βάση τα προβλεπόμενα από το νόμο κριτήρια (χρηματοδότησης, υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού) ώστε να γίνει γνωστός, το συντομότερο, ο τελικά προβλεπόμενος αριθμός εισακτέων την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, ώστε να αναδειχθεί η προσπάθεια του υπουργείου να μεταθέσει την ευθύνη της μείωσης των εισακτέων στα ΑΕΙ. Είναι προφανές ότι εφόσον η χρηματοδότηση των ΑΕΙ μειώνεται ο αριθμός εκπαιδευομένων δεν μπορεί να παραμείνει ο σημερινός και με αυτόν τον τρόπο τελικά η πολιτεία αποφασίζει για τον αριθμό των εισακτέων.

Η πολιτεία, όμως, οφείλει να αναλάβει το κόστος της δημόσιας εκπαίδευσης σύμφωνα με το Σύνταγμα. Για να υπάρχει μαζικό πανεπιστήμιο απαιτείται αντίστοιχη χρηματοδότηση αλλά το σχέδιο προϋπολογισμού με την μειωμένη κρατική επιχορήγηση στα ΑΕΙ και πάλι δεν αντιμετωπίζει την τριτοβάθμια εκπαίδευση ως μοχλό ανάπτυξης.