Δήλωση του υπεύθυνου του τομέα Οικονομικής πολιτικής της ΔΗΜΑΡ, Δ. Χατζησωκράτη για τον προϋπολογισμό.

Δήλωση του υπεύθυνου του τομέα Οικονομικής πολιτικής της ΔΗΜΑΡ, Δ. Χατζησωκράτη για τον προϋπολογισμό.

20/11/2014

Ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός του 2015, δεν μπορεί να κρύψει ότι για μια ακόμα φορά το κατ΄έτος μειούμενο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) θα μειωθεί και πάλι κατά 400 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες ασφάλισης, περίθαλψης και κοινωνικής προστασίας θα μειωθούν και πάλι κατά 459 εκατ. ευρώ , ενώ η καλπάζουσα ανεργία θα αποκλιμακωθεί μόνο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες.

Το αυξανόμενο ποσοστιαία πρωτογενές πλεόνασμα, που αποτελεί και τον ακρογωνιαίο λίθο και για το νέο προϋπολογισμό, θα στηριχθεί και πάλι στη μη πληρωμή υποχρεώσεων του Δημοσίου, στη μείωση του ΠΔΕ, στη μείωση των απαραίτητων δημοσίων δαπανών και στην υπερφορολόγηση.

Το πρόγραμμα, όμως, δημοσιονομικής προσαρμογής χρειάζεται ριζική αναδιαπραγμάτευση και η ελληνική οικονομία ένα ισχυρό αναπτυξιακό σοκ, το οποίο ο προϋπολογισμός του 2015 αποτυγχάνει να δημιουργήσει.