Επίκαιρη Ερώτηση της βουλευτού Α” Θεσσαλονίκης Ασημίνας Ξηροτύρη – Αικατερινάρη σχετικά με τον «άλυτο γρίφο» της παροχής ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Επίκαιρη Ερώτηση της βουλευτού Α” Θεσσαλονίκης Ασημίνας Ξηροτύρη – Αικατερινάρη σχετικά με τον «άλυτο γρίφο» της παροχής ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

18/11/2014

 

 

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

Με συνεχείς γραπτές και επίκαιρες ερωτήσεις μου, ήδη από το Νοέμβριο του 2012 σας έχω θέσει το θέμα της παροχής ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ). Σήμερα δύο χρόνια μετά, η πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση παραμένει το μεγαλύτερο και άλυτο πρόβλημα ώστε να επιβιώσουν στις συνθήκες κρίσης.

Η έλλειψη ρευστότητας έχει υπονομεύσει και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων και εργαλείων που έχουν σχεδιαστεί για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα κεφάλαια ύψους 1 δισ. € περίπου σύμφωνα με δημοσιεύματα να μην έχουν απορροφηθεί. Οι πόροι αυτοί (1,5 δις €) έχουν δεσμευτεί από το ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση εργαλείων όπως το Ταμείο Εγγυήσεων, το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, το ΕΤΕΑΝ και το JEREMIE.

Η επιτυχία ή αποτυχία αυτών των προγραμμάτων εξαρτάται εν πολλοίς από την ενεργή συμμετοχή των ΜμΕ σ” αυτά, η οποία όμως με τη σειρά της εξαρτάται από τη δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδότηση της ίδιας συμμετοχής. Σε ότι αφορά το πρώτο οι ΜμΕ παρά τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αποφάσισαν να επενδύσουν. Σε ότι αφορά το δεύτερο, αυτό αποτελεί το βασικό εμπόδιο της πλειοψηφίας των υποψηφίων επενδυτών, εξαιτίας της αδυναμίας πρόσβασης στον δανεισμό και της έλλειψης ρευστότητας από τις τράπεζες.

Μέχρι σήμερα έχει απορροφηθεί μόλις το 35% των πόρων. Κύριες αιτίες είναι η αδυναμία των τραπεζών να παράσχουν ρευστότητα στις επιχειρήσεις για τη χρηματοδότηση της επένδυσης με τη μορφή δανείου, αλλά και η αναποτελεσματικότητα στη λειτουργία των ενδιάμεσων φορέων. Αποτέλεσμα αυτού είναι πολλά επενδυτικά σχέδια να εγκαταλείπονται. Και όλα αυτά τη στιγμή που το ίδιο το Υπουργείο στην απάντησή του (6384/12-2-2014) σε ερώτησή μου διαβεβαίωνε ότι η συμφωνία μεταξύ του δημοσίου και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για διοχέτευση πόρων (τόσο από το ΕΣΠΑ όσο και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων – ΕΤΕπ) στην πραγματική οικονομία τηρείται από την πλευρά των τραπεζών πιστά.

Η πορεία αξιοποίησης των πόρων αυτών αποδεικνύει εν τέλει ότι η κριτική που είχε ασκηθεί ότι το «παρκάρισμα» αυτών των χρημάτων βοηθούσε στο να εμφανίζεται υψηλή η απορρόφηση του ΕΣΠΑ, αλλά με δεδομένο ότι η διοχέτευσή τους στις επιχειρήσεις παρέμεινε προβληματική, η πολιτική αυτή γυρίζει μπούμερανγκ.

Πλέον η χώρα έρχεται αντιμέτωπη με δύο προβλήματα. Από την μία οφείλει να λύσει το πρόβλημα της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, έτσι ώστε να ξεκινήσει επιτέλους και πάλι η αναπτυξιακή διαδικασία και από την άλλη θα πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε να μην παραμείνουν αδιάθετοι οι πόροι αυτοί και εν τέλει χαθούν.

Με δεδομένο ότι εισερχόμαστε στο τελευταίο έτος της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013, και ο κίνδυνος να χαθούν αυτοί πόροι είναι πολύ μεγάλος, ερωτάται ο κ. Υπουργός

  1. Θα αναλάβει το Υπουργείο τις απαραίτητες πρωτοβουλίες έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η συνδρομή των Τραπεζών στην ενίσχυση της ρευστότητας των ΜμΕ;
  2. Σε τι ενέργειες θα προβείτε ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος απώλειας των πόρων που έχουν δεσμευτεί για τη χρηματοδότηση των εργαλείων σχεδιασμένων για τη στήριξη των ΜμΕ;

Η βουλευτής που Ερωτά

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρ