Ερώτηση του βουλευτή Α” Αθηνών Γιάννη Πανούση σχετικά με τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το προσωπικό ασφαλείας των κρατικών αερολιμένων 

Ερώτηση του βουλευτή Α” Αθηνών Γιάννη Πανούση σχετικά με τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το προσωπικό ασφαλείας των κρατικών αερολιμένων 

18/11/2014

 

Προς τους κ. κ. Υπουργούς

Υπουργών, Μεταφορών & Δικτύων

Οικονομικών

 

 

Οι όροι εκπαίδευσης στην αεροπορική ασφάλεια καθορίζονται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) ώστε να είναι πλήρως και διαρκώς εναρμονισμένες με τις απαιτήσεις του εκάστοτε ισχύοντος Εθνικού Κανονισμού Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας,  των Τεχνικών Οδηγιών Ασφάλειας καθώς και της οικείας ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι κρατικοί ή ιδιωτικοί φορείς που παρέχουν αεροπορικό έργο και εμπλέκονται, άμεσα ή έμμεσα στην ασφάλεια των αερομεταφορών, όπως οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, πρέπει να εξασφαλίζουν τη βασική, ειδική, και πρακτική εκπαίδευση καθώς και επαναληπτικές κατά διαστήματα εκπαιδεύσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού τους. Από το φθινόπωρο του 2013 εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες ασφαλείας σε 6 κρατικά αεροδρόμια έχουν υποβάλει αιτήσεις προς την αρμόδια διεύθυνση της ΥΠΑ για την εκπαίδευση προσωπικού ασφαλείας το οποίο ανέρχεται σε περίπου 800 άτομα. Έκτοτε και έως σήμερα, η ΥΠΑ έχει πραγματοποιήσει μόλις το 1/8 των εκπαιδεύσεων και μάλιστα με σημαντικότατη καθυστέρηση. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η μη διεξαγωγή αυτών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων οφείλεται στη μη καταβολή σχετικής αποζημίωσης για την υπερωριακή απασχόληση των επιφορτισμένων με τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης υπαλλήλων της ΥΠΑ. Καθ’ ότι το ζήτημα αυτό έχει προκύψει τα τελευταία τρία χρόνια, ακόμη αναζητείται ένας τρόπος επίλυσής του κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Οικονομικών.

 

Η μη εκπαίδευση και πιστοποίηση προσωπικού ασφαλείας δημιουργεί προβλήματα στην εξυπηρέτηση των επιβατών, προσθέτει δυσανάλογο φόρτο εργασίας στο – αριθμητικά περιορισμένο – υφιστάμενο προσωπικό ασφαλείας που καλείται να καλύψει το σύνολο των επιχειρησιακών απαιτήσεων σε συνθήκες πίεσης και κόπωσης και, εν τέλει, επιδρά αρνητικά στο επίπεδο ασφαλείας των κρατικών περιφερειακών αεροδρομίων.

 

Επίσης, χάνονται ευκαιρίες εργασίας για εκατοντάδες ανέργους ενώ το ελληνικό δημόσιο υφίσταται απώλεια εσόδων από τη μη καταβολή της προβλεπόμενης αμοιβής από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για κάθε άτομο που εκπαιδεύεται από την ΥΠΑ

 

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ κ.κ. ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

Τι προτίθεστε να πράξετε για την άμεση επανέναρξη των προγραμμάτων εκπαίδευσης και πιστοποίησης προσωπικού ασφαλείας των κρατικών αερολιμένων;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής   

 

                                                                                                             Γιάννης Πανούσης