Επίκαιρη Ερώτηση του βουλευτή Εύβοιας Δημήτρη Αναγνωστάκη σχετικά με το πρόβλημα διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.   

Επίκαιρη Ερώτηση του βουλευτή Εύβοιας Δημήτρη Αναγνωστάκη σχετικά με το πρόβλημα διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.  

18/11/2014

 

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Ελλάδα για μια ακόμα φορά βρίσκεται αντιμέτωπη με την επιβολή προστίμων, για την αδυναμία της να χαράξει ένα εθνικό σχέδιο, για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων αποβλήτων.

 

Η Κομισιόν ζητά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, την επιβολή προστίμου κοντά στα 15εκ. ευρώ και ημερήσιο πρόστιμο 72.864 ευρώ, για κάθε μέρα καθυστέρησης, από την ανεπαρκή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων στη χώρα μας.

 

Εξ όσων γνωρίζουμε το 2012, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, είχε προωθήσει ένα Εθνικό Σχέδιο για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων των υγειονομικών μονάδων, το οποίο θα κάλυπτε σε μεγάλο μέρος, έστω προσωρινά τις απαιτήσεις της Κομισιόν, για εναρμόνιση με τις κοινοτικές οδηγίες, αν αναλογιστούμε ότι και η καταδίκη του 2009 από την Ευρώπη αφορούσε στη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων όπως τα νοσοκομειακά απόβλητα και τις χημικές ουσίες.

 

Παράλληλα παρατηρούμε πως η Κομισιόν προβάλλει ως αίτημα την ύπαρξη μονάδων ανακύκλωσης συσσωρευτών, ανάκτησης πολύτιμων μετάλλων, επεξεργασίας οχημάτων μετά το τέλος της ζωής τους και αναγέννησης ελαίων. Γνωρίζουμε επίσης, ότι αντίστοιχες μονάδες υπάρχουν και λειτουργούν στην Ελλάδα και μας δημιουργείται το ερώτημα πως η Κομισιόν επαναφέρει αιτιάσεις για συμμόρφωση.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

  • Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων;
  • Το παραπάνω σχέδιο έχει επικαιροποιηθεί, ώστε να συνάδει με τις σύγχρονες απαιτήσεις και τους Περιβαλλοντικούς περιορισμούς;
  • Έχουν επικαιροποιηθεί οι άδειες των εταιρειών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων με το σύγχρονο κοινοτικό νομικό πλαίσιο;
  • Ποιες ενέργειες θα αναλάβετε ώστε να αντικρούσετε τις αιτιάσεις της Κομισιόν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Ο ερωτών βουλευτής

 

Αναγνωστάκης Δημήτρης