Ανακοίνωση  για τη μείωση των εφ άπαξ των δημοσίων υπαλλήλων

Ανακοίνωση για τη μείωση των εφ άπαξ των δημοσίων υπαλλήλων

12/11/2014

Η επαπειλούμενη  δραματική μείωση  των εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων, έρχεται ως συνέπεια της απόφασης της κυβέρνησης να καταργήσει την κρατική χρηματοδότηση των Ασφαλιστικών Ταμείων.

Κινούμενη από τις κυρίαρχες ιδέες στην Ευρώπη, αλλά και  τις απόψεις που επικρατούν στο εσωτερικό της,  η κυβέρνηση επιδιώκει, με το πρόσχημα της ανταποδοτικότητας, την μετακύλιση του  βάρους   της χρηματοδότησης των Ταμείων στους εργαζόμενους και τη σύνδεση  του εφάπαξ με τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος.