ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡ

10/11/2014

Συνεδρίασε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή και η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΔΗΜΑΡ όπου συζητήθηκε διεξοδικά ο προγραμματισμός δράσης της επόμενης περιόδου. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για τις πρωτοβουλίες που πήρε η ΔΗΜΑΡ και για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Στη συνεδρίαση εγκρίθηκε η εισήγηση ενόψει της Κεντρικής Επιτροπής του ερχόμενου Σαββάτου για τον προγραμματισμό δράσης, τις πολιτικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες, τις προϋποθέσεις ενίσχυσης της πολιτικής παρουσίας, την διάρθρωση και τις διαδικασίες συντονισμού για  την περίοδο που έρχεται. Αποφασίσθηκε επίσης η πραγματοποίηση εκδήλωσης – συζήτησης την επόμενη εβδομάδα για την αναδιάρθρωση του ελληνικού δημόσιου χρέους.