Ερώτηση της βουλευτού Α” Θεσσαλονίκης Ασημίνας Ξηροτύρη Αικατερινάρη, σχετικά  με την καθυστέρηση της δημιουργίας του ηλεκτρονικού «Μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών»

Ερώτηση της βουλευτού Α” Θεσσαλονίκης Ασημίνας Ξηροτύρη Αικατερινάρη, σχετικά με την καθυστέρηση της δημιουργίας του ηλεκτρονικού «Μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών»

05/11/2014

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κκ. Υπουργούς:

Α. Οικονομικών

Β. Ναυτιλίας και Αιγαίου

 

Θέμα: Ψηφιακή εποχή για τον θαλάσσιο τουρισμό αναψυχής (yachting)
στη χώρα μας, χωρίς ηλεκτρονικό μητρώο ακόμα!  

Με το άρθρο 13 του ν. 4211/2013 «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε.»» (ΦΕΚ Α” 256) θεσπίστηκε ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου με την ονομασία «Τέλος Παραμονής και Πλόων» (Τ.Π.Π.), το οποίο βαρύνει όλα τα πλοία αναψυχής, ιδιωτικά και επαγγελματικά, τα μηχανοκίνητα μικρά σκάφη ολικού μήκους επτά μέτρων και άνω και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια ολικού μήκους επτά μέτρων και άνω, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2014.

Το τέλος αυτό θα εισπράττεται από το ηλεκτρονικό «Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών», το οποίο θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 92).

Έτσι εγκαινιάζεται μία νέα, ηλεκτρονική εποχή για το θαλάσσιο τουρισμό στη χώρα μας, καθώς μέχρι τον Απρίλιο του 2014 δεν υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο για τη δραστηριοποίηση των επαγγελματιών του τουρισμού αναψυχής (yachting).

Το ηλεκτρονικό  Μητρώο, μετά από την ολοκλήρωση και την έναρξη λειτουργίας του, θα αποτελέσει ένα ενιαίο και σύγχρονο σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των τουριστικών πλοίων. Στο Μητρώο αυτό που θα εγκατασταθεί στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) προβλέπεται να αποτυπώνονται όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για φορολογικούς και τελωνειακούς σκοπούς.

Το Μητρώο θα διασυνδεθεί με την εφαρμογή για την υποβολή του ναυλοσυμφώνου με ηλεκτρονικό τρόπο, με την εφαρμογή για την ηλεκτρονική πληρωμή του Τέλους Παραμονής Πλόων και με τα μηχανογραφικά συστήματα της ΓΓΔΕ.

Ο εν λόγω νόμος προβλέπει ότι με ΚΥΑ θα καθοριστούν οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες στις οποίες έχουν δικαίωμα πρόσβασης τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Με ΚΥΑ επίσης θα οριστεί και η διαδικασία διασύνδεσης και επικοινωνίας μεταξύ των 2 υπουργείων (Ναυτιλίας & Αιγαίου και Οικονομικών) καθώς και ο τρόπος καταγραφής των πληροφοριών και στοιχείων.

Από τον Ιανουάριο του 2014 που είναι σε ισχύ το ειδικό τέλος (Τ.Π.Π ) και από τον Απρίλιο 2104 που έχει δημοσιευτεί ο ν. 4256/2014 για τη δημιουργία του Μητρώου, το ηλεκτρονικό Μητρώο δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα.

Το τέλος αυτό θεσπίστηκε ταυτόχρονα με την κατάργηση του φόρου πολυτελείας και του ειδικού φόρου, με σκοπό την ενοποίηση των φορολογικών ρυθμίσεων. Αλλά ούτε και αυτοί οι φόροι εισπράχθηκαν ποτέ.

Η καθυστέρηση της δημιουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου έχει οδηγήσει στο να χαθούν και πάλι έσοδα από το κράτος από τη μη είσπραξη του ΤΠΠ, καθώς η καλοκαιρινή περίοδος μόλις πέρασε και οι αδήλωτες ή παράνομες ναυλώσεις από ιδιωτικά σκάφη αναψυχής είναι ακόμα γεγονός. Οι απώλειες εσόδων φαίνεται να φθάνουν τα 2,7 δισ. ευρώ και περίπου 300.000 μη αξιοποιημένες θέσεις εργασίας, καθώς σήμερα η «μαύρη εργασία» στον τουρισμό αναψυχής είναι η υπ’ αριθμόν ένα μάστιγα. Οι «μαύρες» και αδήλωτες ναυλώσεις από ιδιωτικά σκάφη είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλη τη χώρα.

Με 15.000 χλμ παραλίας, 190.000 ακτές και 5.000 νησιά και βραχονησίδες, η Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει το κέντρο του θαλάσσιου τουρισμού παγκοσμίως, και να μετατραπεί σε χρυσωρυχείο για τους Έλληνες, αυξάνοντας κατά χιλιάδες τις θέσεις εργασίας και ενδυναμώνοντας την οικονομία με το τουριστικό συνάλλαγμα. Είναι μία ευκαιρία που πρέπει να εκμεταλλευτούμε.

Επειδή η χώρα μας δεν έχει την πολυτέλεια να απολέσει άλλα έσοδα, και ειδικά σε τόσο δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, η δημιουργία του ηλεκτρονικού μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών είναι μία αδιαμφισβήτητη αναγκαιότητα και η όποια καθυστέρηση επιφέρει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα.

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

  1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε για την αντιμετώπιση αυτής της καθυστέρησης; Πότε θα εκδοθούν οι σχετικές ΚΥΑ για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού Μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών;
  2. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση και έναρξη της λειτουργίας του ηλεκτρονικού Μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών;

 

Η βουλευτής που ερωτά

 

Ασημίνα Ξηροτύρη – Αικατερινάρη

Προς τους κκ. Υπουργούς:

Α. Οικονομικών

Β. Ναυτιλίας και Αιγαίου

 

Θέμα: Ψηφιακή εποχή για τον θαλάσσιο τουρισμό αναψυχής (yachting)
στη χώρα μας, χωρίς ηλεκτρονικό μητρώο ακόμα!  

Με το άρθρο 13 του ν. 4211/2013 «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε.»» (ΦΕΚ Α” 256) θεσπίστηκε ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου με την ονομασία «Τέλος Παραμονής και Πλόων» (Τ.Π.Π.), το οποίο βαρύνει όλα τα πλοία αναψυχής, ιδιωτικά και επαγγελματικά, τα μηχανοκίνητα μικρά σκάφη ολικού μήκους επτά μέτρων και άνω και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια ολικού μήκους επτά μέτρων και άνω, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2014.

Το τέλος αυτό θα εισπράττεται από το ηλεκτρονικό «Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών», το οποίο θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 92).

Έτσι εγκαινιάζεται μία νέα, ηλεκτρονική εποχή για το θαλάσσιο τουρισμό στη χώρα μας, καθώς μέχρι τον Απρίλιο του 2014 δεν υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο για τη δραστηριοποίηση των επαγγελματιών του τουρισμού αναψυχής (yachting).

Το ηλεκτρονικό  Μητρώο, μετά από την ολοκλήρωση και την έναρξη λειτουργίας του, θα αποτελέσει ένα ενιαίο και σύγχρονο σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των τουριστικών πλοίων. Στο Μητρώο αυτό που θα εγκατασταθεί στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) προβλέπεται να αποτυπώνονται όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για φορολογικούς και τελωνειακούς σκοπούς.

Το Μητρώο θα διασυνδεθεί με την εφαρμογή για την υποβολή του ναυλοσυμφώνου με ηλεκτρονικό τρόπο, με την εφαρμογή για την ηλεκτρονική πληρωμή του Τέλους Παραμονής Πλόων και με τα μηχανογραφικά συστήματα της ΓΓΔΕ.

Ο εν λόγω νόμος προβλέπει ότι με ΚΥΑ θα καθοριστούν οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες στις οποίες έχουν δικαίωμα πρόσβασης τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Με ΚΥΑ επίσης θα οριστεί και η διαδικασία διασύνδεσης και επικοινωνίας μεταξύ των 2 υπουργείων (Ναυτιλίας & Αιγαίου και Οικονομικών) καθώς και ο τρόπος καταγραφής των πληροφοριών και στοιχείων.

Από τον Ιανουάριο του 2014 που είναι σε ισχύ το ειδικό τέλος (Τ.Π.Π ) και από τον Απρίλιο 2104 που έχει δημοσιευτεί ο ν. 4256/2014 για τη δημιουργία του Μητρώου, το ηλεκτρονικό Μητρώο δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα.

Το τέλος αυτό θεσπίστηκε ταυτόχρονα με την κατάργηση του φόρου πολυτελείας και του ειδικού φόρου, με σκοπό την ενοποίηση των φορολογικών ρυθμίσεων. Αλλά ούτε και αυτοί οι φόροι εισπράχθηκαν ποτέ.

Η καθυστέρηση της δημιουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου έχει οδηγήσει στο να χαθούν και πάλι έσοδα από το κράτος από τη μη είσπραξη του ΤΠΠ, καθώς η καλοκαιρινή περίοδος μόλις πέρασε και οι αδήλωτες ή παράνομες ναυλώσεις από ιδιωτικά σκάφη αναψυχής είναι ακόμα γεγονός. Οι απώλειες εσόδων φαίνεται να φθάνουν τα 2,7 δισ. ευρώ και περίπου 300.000 μη αξιοποιημένες θέσεις εργασίας, καθώς σήμερα η «μαύρη εργασία» στον τουρισμό αναψυχής είναι η υπ’ αριθμόν ένα μάστιγα. Οι «μαύρες» και αδήλωτες ναυλώσεις από ιδιωτικά σκάφη είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλη τη χώρα.

Με 15.000 χλμ παραλίας, 190.000 ακτές και 5.000 νησιά και βραχονησίδες, η Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει το κέντρο του θαλάσσιου τουρισμού παγκοσμίως, και να μετατραπεί σε χρυσωρυχείο για τους Έλληνες, αυξάνοντας κατά χιλιάδες τις θέσεις εργασίας και ενδυναμώνοντας την οικονομία με το τουριστικό συνάλλαγμα. Είναι μία ευκαιρία που πρέπει να εκμεταλλευτούμε.

Επειδή η χώρα μας δεν έχει την πολυτέλεια να απολέσει άλλα έσοδα, και ειδικά σε τόσο δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, η δημιουργία του ηλεκτρονικού μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών είναι μία αδιαμφισβήτητη αναγκαιότητα και η όποια καθυστέρηση επιφέρει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα.

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

  1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε για την αντιμετώπιση αυτής της καθυστέρησης; Πότε θα εκδοθούν οι σχετικές ΚΥΑ για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού Μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών;
  2. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση και έναρξη της λειτουργίας του ηλεκτρονικού Μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών;

 

Η βουλευτής που ερωτά

 

Ασημίνα Ξηροτύρη – Αικατερινάρη