Ερώτηση της βουλευτού Α” Θεσσαλονίκης, Ασημίνας Ξηροτύρη – Αικατερινάρη για τη διαφθορά  στο Εξαγωγικό Εμπόριο.

Ερώτηση της βουλευτού Α” Θεσσαλονίκης, Ασημίνας Ξηροτύρη – Αικατερινάρη για τη διαφθορά στο Εξαγωγικό Εμπόριο.

04/11/2014

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τους Υπουργούς

  • Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
  • Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Θέμα: Η διαφθορά  στο Εξαγωγικό Εμπόριο

Σύμφωνα με Έκθεση της οργάνωσης ‘Διεθνής Διαφάνεια’ πολλές εξαγωγικές χώρες παραβιάζουν τη δέσμευσή τους να καταπολεμήσουν τη διαφθορά στο παγκόσμιο εμπόριο, καθώς περισσότερες από τις μισές χώρες που έχουν υπογράψει τη συνθήκη κατά της διαφθοράς δεν την εφαρμόζουν.

Η διαφθορά στο εμπόριο υπονομεύει την παγκόσμια ανάπτυξη καθώς τα συμβόλαια δεν κατακυρώνονται στους καλύτερους προμηθευτές, οι τιμές ‘φουσκώνουν’ για να καλυφθούν οι δωροδοκίες, περιβαλλοντικές απαιτήσεις δεν επιβάλλονται και φόροι δεν καταβάλλονται, αναφέρει η ‘Διεθνής Διαφάνεια’.

Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), υιοθέτησε το 1977 τη Σύμβαση για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας Ξένων Δημόσιων Αξιωματούχων στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές. Η Συνθήκη αυτή, η οποία θεωρείται ευρέως ένα σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια για την καταπολέμηση της διαφθοράς παγκοσμίως, απαιτεί από τις 41 χώρες που την υπέγραψαν να καταστήσουν τη δωροδοκία στο εξωτερικό ποινικό αδίκημα για το οποίο είναι δυνατό να διώκονται άτομα και επιχειρήσεις.

Η μη κυβερνητική οργάνωση καλεί τις εξαγωγικές χώρες να υιοθετήσουν αυστηρότερη στάση έναντι της δωροδοκίας. «Σε χώρες όπου η εφαρμογή πάσχει, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να παράσχουν την κατάλληλη στήριξη, περιλαμβανομένων προσωπικού και χρηματοδότησης για την εφαρμογή», τονίζει.

Δεδομένου ότι:

Η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των χωρών που εφαρμόζουν τη Συνθήκη λίγο ή καθόλου, κατά τη ‘Διεθνή Διαφάνεια’.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Σε ποιους παράγοντες οφείλεται η περιορισμένη έως ανύπαρκτη εφαρμογή της Συνθήκης; Πώς και πότε σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε το ζήτημα της έλλειψης διαφάνειας στο εξαγωγικό εμπόριο;
  • Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία που να ενισχύουν ή να καταρρίπτουν τη θέση της Διεθνούς Διαφάνειας για την Ελλάδα;
  • Εξετάζεται η περίπτωση να καταστεί η δωροδοκία στο εξωτερικό ποινικό αδίκημα, όπως απαιτεί η Συνθήκη του ΟΟΣΑ;

 

 

Η βουλευτής που ερωτά

 

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη