Δελτίο Τύπου, σχετικά με την απάντηση του υπουργείου Οικονομικών, σε αναφορά του βουλευτή Εύβοιας Δημήτρη Αναγνωστάκη για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. στα κτήρια αγροτικής χρήσης.

Δελτίο Τύπου, σχετικά με την απάντηση του υπουργείου Οικονομικών, σε αναφορά του βουλευτή Εύβοιας Δημήτρη Αναγνωστάκη για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. στα κτήρια αγροτικής χρήσης.

03/11/2014

 

Το Υπουργείο Οικονομικών απάντησε στην αναφορά 1463 με ημερομηνία 18/09/2014, του βουλευτή Εύβοιας της Δημοκρατικής Αριστεράς Δημήτρη Αναγνωστάκη για την κατάργηση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. στα αγροκτηνοπτηνοτροφικά κτίσματα.

Συγκεκριμένα το Υπουργείο αναφέρει ότι με τις τροποποιήσεις του Ν.4286/2014 και ειδικότερα με την παράγραφο Α2 του άρθρου 4 του νόμου, ορίζεται ότι για τον υπολογισμό του κύριου φόρου ΕΝΦΙΑ, για τα ειδικά κτήρια αγροτικής χρήσης, ο συντελεστής ειδικών κτηρίων και ο συντελεστής βοηθητικών χώρων ορίστηκε στο μηδέν. Συνεπώς τα ειδικά κτήρια αγροτικής χρήσης απαλλάσσονται από τον κύριο φόρο ΕΝ.Φ.Ι.Α..

Το Υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει επίσης ότι απαλλάσσονται από τον συμπληρωματικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τα δικαιώματα σε ακίνητα που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα εφόσον αυτά ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί, ότι ο συγκεκριμένος νόμος αποτελεί μνημείο προχειρότητας καθώς από την ψήφιση του, έχει δεχθεί πλήθος διορθώσεων, προξενώντας λογική ανησυχία σε κάθε φορολογούμενο πολίτη, που αδυνατεί να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, μετά τις συνεχείς αλλαγές.