Ερώτηση της βουλευτού Αιτωλοακαρνανίας Νίκης Φούντα, σχετικά με την αβέβαιη έκβαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» μετά την απόρριψη από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή των τεχνο-οικονομικών μελετών.    

Ερώτηση της βουλευτού Αιτωλοακαρνανίας Νίκης Φούντα, σχετικά με την αβέβαιη έκβαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» μετά την απόρριψη από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή των τεχνο-οικονομικών μελετών.   

30/10/2014

 

προς τους κ. κ.  Υπουργούς

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

 

 

 

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (το οποίο είχε οριστεί και συντονιστής) και το ΥΠΕΚΑ δεν έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επεστράφη, καθώς  οι τεχνο-οικονομικές μελέτες που το συνοδεύουν δεν κρίθηκαν επαρκείς.

Βάσει εκτιμήσεων, μολονότι τα προτεινόμενα έργα στην Κομισιόν υπολογίζονται στα 3,8 δις ευρώ −με τη διαθέσιμη ευρωπαϊκή συμβολή να καλύπτει μόνο τα 3,2 δις−,  οι πραγματικά αναγκαίοι πόροι αγγίζουν τα 5 δις ευρώ αν προϋπολογιστούν όλες οι πιθανές αναγκαίες δαπάνες. Εμφανίζεται δηλαδή σημαντικό χρηματοδοτικό κενό άνω του 1,5 δισ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αφορά έργα τα οποία πολλάκις έχουν «διαφημιστεί» από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία, όπως η Γραμμή 4 του μετρό, οι επεκτάσεις του τραμ, το Φαληρικό Μέτωπο, η πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου. Εκτός αυτών, περιλαμβάνονται έργα-γέφυρες από το ΕΣΠΑ (μεταξύ άλλων Μετρό Θεσσαλονίκης), έργα σιδηροδρομικού δικτύου (μεταξύ άλλων ολοκλήρωση δικτύου Πελοποννήσου)  ύψους 765 εκ. και έργα οδικών υποδομών, όπως η ολοκλήρωση της σύνδεσης Ακτίου – Δυτικός Άξονας ή τμήματα της Ολυμπίας Οδού (Πάτρα – Πύργος και Καλό Νερό – Τσακώνα) και του Ε65 (Λαμία – Ξυνιάδα). Παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις του ΥΠΟΜΕΔΙ άρα, καθίσταται προφανές ότι η χρηματοδότησή των παραπάνω έργων δεν έχει εξασφαλιστεί και η υλοποίησή τους τα επόμενα χρόνια δεν είναι διασφαλισμένη.

Μολονότι λοιπόν στο παρελθόν κατεγράφησαν συνεχείς αποτυχίες στο σχεδιασμό των επιχειρησιακών προγραμμάτων, τα Υπουργεία φαίνεται να συνεχίζουν να μην ακολουθούν μια στρατηγική παρέμβασης που θα βασίζεται στην ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών, τον προσδιορισμό των επιθυμητών αποτελεσμάτων και την επιλογή θεματικών στόχων και επενδυτικών προτεραιοτήτων, αλλά παραμένουν δέσμια μιας βραχυπρόθεσμης λογικής εντυπωσιασμού που δεν απαντά σε μια ρεαλιστική σύνδεση αναπτυξιακών στόχων και χρηματοδοτικών εργαλείων.

 

 

Κατόπιν των παραπάνω,

ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

 

  • Ποια ακριβώς προβλήματα εντοπίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη»; Γιατί δεν ήταν επαρκής η μελέτη που προτάθηκε και βάσει ποιων δεδομένων αναπτυξιακών και χρηματοδοτικών κινήθηκε;
  • Ποιες οι επόμενες κινήσεις των αρμόδιων Υπουργείων και ποια έργα θα κριθούν ως προτεραιότητας;

 

 

Η ερωτώσα βουλευτής

 

Νίκη Φούντα