Ερώτηση της βουλευτού Α” Θεσσαλονίκης Ασημίνας Ξηροτύρη, σχετικά με την ασφάλεια του Σιδηροδρομικού Συστήματος.    

Ερώτηση της βουλευτού Α” Θεσσαλονίκης Ασημίνας Ξηροτύρη, σχετικά με την ασφάλεια του Σιδηροδρομικού Συστήματος.   

30/10/2014

 

Προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 

Η Οδηγία 2004/49/ΕΕ στοχεύει στην ανάπτυξη κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης όσον αφορά την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, ιδίως στη θέσπιση απαιτήσεων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα, περιλαμβανομένης της ασφαλούς διαχείρισης των υποδομών και της διαχείρισης της κυκλοφορίας, των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των σιδηροδρομικών  επιχειρήσεων και των διευθυντών υποδομής και της αλληλεπίδρασής τους, κοινού ρυθμιστικού πλαισίου για την ασφάλεια, ρύθμιση, διαχείριση, εποπτεία της ασφάλειας και ανεξάρτητη έρευνα ατυχημάτων. Η νομοθεσία αυτή έπρεπε να είχε εφαρμοστεί από 30 Απριλίου 2006. Στις 17 Αυγούστου 2007, εκδόθηκε το ΠΔ 160 για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την εν θέματι Οδηγία. Το άρθρο 18 του ΠΔάρθρο 21 της Οδηγίας- προέβλεπε τη σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων –κατά την Οδηγία, Φορέας Διερεύνησης  Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων-. Παρ’ όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ελλάδας όσον αφορά, ιδίως, την ανεξαρτησία και το καθεστώς  του φορέα διερεύνησης ή, κατά το ΠΔ, Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Σε ποιους παράγοντες οφείλεται η ενέργεια της ΕΕ να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει; Μήπως η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων είναι λιγότερο ανεξάρτητη από όσο προβλέπει η Οδηγία; Είναι ενεργή αυτή η Επιτροπή; Ποιο είναι το έργο που έχει επιτελέσει;

2) Πως προτίθεσθε να αντιμετωπίσετε το ζήτημα;

 

Η βουλευτής που ερωτά

 

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη