Ανακοίνωση για τα σοβαρά προβλήματα που προκληθήκαν από τη νεροποντή

Ανακοίνωση για τα σοβαρά προβλήματα που προκληθήκαν από τη νεροποντή

25/10/2014

Η απουσία οργανωμένης αντιπλημμυρικής προστασίας είχε ως αποτέλεσμα τα σοβαρά προβλήματα που προκλήθηκαν από τη νεροποντή.
Η κυβέρνηση και η τοπική αυτοδιοίκηση έχουν υποχρέωση και ευθύνη να πάρουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών, που χρόνια πλήττονται από τέτοιες συνθήκες. Η αποζημίωση εκείνων που υπέστησαν καταστροφές πρέπει να γίνει άμεσα.