Τοποθέτηση του βουλευτή Εύβοιας Δημήτρη Αναγνωστάκη, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σχετικά με την τροπολογία για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές ιδιωτών προς το Δημόσιο.

Τοποθέτηση του βουλευτή Εύβοιας Δημήτρη Αναγνωστάκη, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σχετικά με την τροπολογία για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές ιδιωτών προς το Δημόσιο.

24/10/2014

 
http://youtu.be/SeQpvTXIDqE

Ο βουλευτής Εύβοιας της Δημοκρατικής Αριστεράς, Δημήτρης Αναγνωστάκης τοποθετήθηκε στην ολομέλεια της Βουλής επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης « Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων , πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α’ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, Ρυθμίσεις Θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ και άλλες διατάξεις.»

Ο βουλευτής της Εύβοιας, στην αρχή της τοποθέτησής του σχολίασε πως η συγκεκριμένη συνεδρίαση της Ολομέλειας αποτελεί την πανηγυρική έναρξη της προεκλογικής περιόδου καθώς για πρώτη φορά ύστερα από καιρό παρουσιάστηκαν στην αίθουσα οι περισσότεροι υπουργοί της κυβέρνησης, οι οποίοι δεν συμμετείχαν στις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες μήνες τώρα.

Αναφέρθηκε στη συνέχεια στην καταδολίευση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, αφού ακόμα και την ύστατη στιγμή της ψήφισης του νομοσχεδίου κατατίθενται τροπολογίες σε διαφορετικά πεδία ενδιαφέροντος από αυτό του εκάστοτε νομοσχεδίου.

Στάθηκε ιδιαίτερα στην τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει τη ρύθμιση δόσεων για την εξυπηρέτηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, χαρακτηρίζοντάς τη αποσπασματική καθώς δεν λαμβάνει υπόψη την εξαντλημένη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών, την ταυτόχρονη υποχρέωση εξόφλησης των τρεχουσών υποχρεώσεων των πολιτών προς το Δημόσιο και τέλος η ρύθμιση δεν εξατομικεύει την κάθε περίπτωση φορολογούμενου εξισώνοντας όλους τους πολίτες σε μια άδικη βάση.

Τόνισε πως η Δημοκρατική Αριστερά επί σειρά μηνών επέμεινε για την κατάθεση αντίστοιχης ρύθμισης και θα την υποστηρίξει τηρώντας μεγάλες επιφυλάξεις καθώς η ρύθμιση ενδεχόμενα θα αποφέρει έσοδα για τα Δημόσια ταμεία αλλά δεν περιλαμβάνει τις προβλέψεις αυτές που θα την καθιστούν δίκαια και ολοκληρωμένη.