Ερώτηση της βουλευτού Αιτωλοακαρνανίας Νίκης Φούντα σχετικά με την ανάγκη χωρικής συγκέντρωσης υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ για την εξοικονόμηση πόρων. 

Ερώτηση της βουλευτού Αιτωλοακαρνανίας Νίκης Φούντα σχετικά με την ανάγκη χωρικής συγκέντρωσης υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ για την εξοικονόμηση πόρων. 

26/09/2014

 

προς τον κ. Υπουργό

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 

Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού των δαπανών των Υπουργείων και γενικότερα

της δημόσιας διοίκησης είχε διατυπωθεί η πρόθεση να επιδιωχθεί η μεγαλύτερη

δυνατή χωρική συγκέντρωση υπηρεσιών ώστε να μειωθούν τα ποσά που

καταβάλλονται σε ενοίκια και σε λοιπά πάγια.

 

Οι υπηρεσίες, διευθύνσεις και γραμματείες του Υπουργείου

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής παρουσιάζουν σημαντική

κτιριακή διασπορά. Ενδεικτικά και μόνο, σύμφωνα με τον ιστότοπο του ΥΠΕΚΑ,

κάποια από τα κτίρια που χρησιμοποιεί βρίσκονται στις οδούς-λεωφόρους

Αμαλιάδος (Γενική Γραμματεία ΥΠΕΚΑ, Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και

Αστικού Περιβάλλοντος, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος), Κηφισίας (Ειδική

Γραμματεία Υδάτων), Μεσογείων (Γενική Γραμματεία Ενέργειας & Κλιματικής

Αλλαγής Γενική Διεύθυνση Ενέργεια και Γενική Διεύθυνση Οικονομικών

Υπηρεσιών), Χαλκοκονδύλη (Ειδική Γραμματεία Δασών, Γενική Διεύθυνση

Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος), Τιμ. Βάσσου

(Διεύθυνση Επιθεώρησης), Πανόρμου (Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού και

Έργων).

 

Ωστόσο, παρά την αδήριτη ανάγκη τα Υπουργεία να αποκτήσουν δομές

αποτελεσματικές, οικονομικές και φιλικές προς τον πολίτη, τους εργαζόμενους

και την δημόσια λειτουργία εν γένει, δεν φαίνεται μέχρι σήμερα να έχει

προωθηθεί καμιά διαδικασία συγκέντρωσης βάσει των προαναφερθέντων

στόχων.

 

Επειδή όμως ο περιορισμός των περιττών δαπανών και η εξοικονόμηση

πόρων σε καιρούς κρίσης και ύφεσης είναι απόλυτη προτεραιότητα, όπως και το

να γίνουν αποδοτικότερες οι λειτουργίες του κάθε δημόσιου φορέα -πόσο

μάλλον ενός τόσο στρατηγικής σημασίας Υπουργείου-,

 

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 Πόσα κτίρια χρησιμοποιούνται για τη στέγαση των διαφόρων

υπηρεσιών, γραμματειών, διευθύνσεων του ΥΠΕΚΑ;

 Ποια τα ακριβή ποσά που καταβάλλονται σε ενοίκια για το σύνολο

των στεγαστικών αναγκών του Υπουργείου; Έχει επιδιώξει, ή προτίθεται να επιδιώξει, τη συγκέντρωση των

υπηρεσιών, γραμματειών, διευθύνσεων ώστε να μειωθούν οι

δαπάνες για ενοίκια και λοιπά πάγια και βάσει πλέον του νέου

οργανογράμματος του Υπουργείου;

Η ερωτώσα βουλευτής

Νίκη Φούντα