«Μακριά από τους στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας 2020 η Ελλάδα»

«Μακριά από τους στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας 2020 η Ελλάδα»

23/09/2014

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κκ. Υπουργούς:

Α. Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Β. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

 

Με την ευκαιρία της δημοσιοποίησης της τελευταίας έκθεσης της ΕΕ για την αγορά των Τηλεπικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει έντονη ανησυχία για το κατά πόσο η Ελλάδα θα ανταποκριθεί στους στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας 2020, με βασικούς στόχους ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο 30 Mbps για όλους και 100 Mbps τουλάχιστον για το 50% του πληθυσμού, μέχρι το 2020.

Η χώρα μας παραμένει μακριά από το μέσο όρο των χωρών μελών της Ε.Ε. στη διείσδυση της ευρυζωνικότητας (κινητή και σταθερή), ενώ όπως επισημαίνεται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών έχουν θεσπίσει Εθνικά Ευρυζωνικά Σχέδια με εξαίρεση την Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Κύπρο, γεγονός που ενισχύει την ανησυχία ως προς την επίτευξη των στόχων της Ψηφιακής Ατζέντας. Ακόμα δεν έχουμε δει τι θα απογίνει με το έργο της δημιουργίας δικτύου οπτικών ινών που θα φθάνει μέχρι τα σπίτια το οποίο ενώ συζητείται από το 2008 δεν είναι γνωστό αν και πως θα υλοποιηθεί.

Ειδικότερα, με βάση στοιχεία Ιανουαρίου 2014, η διείσδυση της σταθερής ευρυζωνικότητας (ADSL) είναι στο 26,3% του πληθυσμού έναντι του μέσου όρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 29,9%, ενώ στις υψηλότερες ταχύτητες (VDSL) η διείσδυση είναι μόνον 0,4% όταν στην ΕΕ έχει φθάσει στο 6,3%. Η διείσδυση της ευρυζωνικότητας μέσω κινητής τηλεφωνίας βρίσκεται στο 36,3% όταν στην ΕΕ είναι στο 61,1%.

Τα δίκτυα νέας γενιάς ικανά για ταχύτητες τουλάχιστον 30 Mbps, είναι διαθέσιμα στο 27% των νοικοκυριών έναντι μέσου όρου στην ΕΕ 62%. Έτσι, λιγοστές είναι οι συνδέσεις με 30 Mbps (2% των συνδρομητών έναντι μέσου όρου 21% στην ΕΕ).

Η κάλυψη με 4G δίκτυα είναι στο 55% έναντι μέσου όρου στην ΕΕ 59%, ωστόσο η διείσδυση στους συνδρομητές της κινητής ευρυζωνικότητας στο τέλος του 2013 ήταν στο 36% έναντι του μέσου όρου 62% στην ΕΕ.

Στην αγορά κινητής τηλεφωνίας η Ελλάδα έχει διείσδυση που φτάνει ήδη στο 123% και οι συνδρομητές προτιμούν για τις κλήσεις τους περισσότερο το κινητό. Το 58% της κίνησης φωνής διεκπεραιώνεται από την κινητή τηλεφωνία. Ωστόσο, ενώ η κινητή ευρυζωνική διείσδυση έχει αυξηθεί και η διείσδυση smartphone φθάνει στο 24%, μόνο το 13% κάνει φθηνότερες κλήσεις μέσω του διαδικτύου από την συσκευή για την κινητή τηλεφωνία, έναντι μέσου όρου της ΕΕ, 21%.

Σημαντική καθυστέρηση παρατηρείται και στις διαδικασίες αδειοδότησης των κεραιών κινητής τηλεφωνίας , καθώς και στην υψηλή φορολογία που επιβάλλεται στη χρήση της κινητής τηλεφωνίας.

Σε πρόσφατη ερώτησή μας είχαμε αναφερθεί στο γεγονός ότι η χώρα μας εξακολουθεί να υστερεί στην παροχή και χρήση γρήγορου και αξιόπιστου Ίντερνετ καθώς και στην ενσωμάτωση της Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Οικονομία. Επισημαίνεται για άλλη μία φορά ότι η χώρα μας έχει πολύ δρόμο ακόμα να διανύσει σε πολλούς τομείς.

Είναι φανερό ότι χρειάζεται ανασύνταξη και επαναπροσδιορισμός της όλης κατάστασης, με καίριες και αποτελεσματικές κινήσεις που θα βοηθήσουν στην επιτάχυνση του πλαισίου για την επίτευξη των στόχων της Ψηφιακής Ατζέντας.

Με δεδομένο ότι η ευρυζωνικότητα είναι αναγκαία και απαραίτητη για το ψηφιακό μέλλον αλλά και για την οικονομική ευημερία του τόπου μας, και μετά τα παραπάνω, ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

 

  1. Σκοπεύει η Κυβέρνηση να θεσπίσει ένα Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο, το οποίο θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ψηφιακής Ατζέντας και της ψηφιακής οικονομίας της χώρας;
  2. Ποιες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει η Κυβέρνηση για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, ώστε να ανταπεξέλθει η χώρα μας στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής, της ανάπτυξης, της προόδου και της ευημερίας;

 

Η βουλευτής που ερωτά

Ασημίνα Ξηροτύρη – Αικατερινάρη