Προτάσεις τοπικής οργάνωσης Κέρκυρας

Προτάσεις τοπικής οργάνωσης Κέρκυρας

11/09/2014

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1. ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Α. Στα πλαίσια του απόλυτου εκδημοκρατισμού του Κόμματος, σε κρίσιμα ζητήματα (π.χ. συμμετοχή ή στήριξη κυβέρνησης κλπ.) να ζητείται η γνώμη όλων των μελών με ηλεκτρονική ψηφοφορία (e-mail).
Β. Στα πλαίσια του απόλυτου εκδημοκρατισμού του Κόμματος, να εκπροσωπούνται στην Κ.Ε. ΟΛΕΣ οι τοπικές οργανώσεις της ελληνικής περιφέρειας.

2. ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
A. Από τη μελέτη των θέσεων (ιδιαίτερα 3.Πολιτική πρόταση και 5. Προγραμματικά σημεία) καθώς επίσης και από τη μελέτη του προοιμίου του Σχεδίου για το Καταστατικό, ενώ φαίνονται όλα σωστά-άριστα, δεν προκύπτει η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ του Κόμματος (εξαιρετικές συνιστώσες χωρίς συνισταμένη).
B. Είναι γνωστό ότι το Κόμμα δεν έχει επαφή με την κοινωνία (π.χ. δελτία τύπου-ευχολόγια, ασαφής θέση σε κρίσιμα ζητήματα π.χ. Σκουριές, Χημικά Συρίας, Παιδεία κλπ.) Ποια είναι τα αίτια; Πώς αντιμετωπίζεται;

ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ