Ημερήσια Αρχεία : 12/06/2020

xatz1

Άρθρο του Δημήτρη Χατζησωκράτη στην «Εφημερίδα των Συντακτών»: «Επιδιορθώσεις με το σταγονόμετρο»

Η πρό­τα­ση «ΜΕ­ΝΟΥ­ΜΕ­ ΟΡ­ΘΙΟΙ­» του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ­-Προ­ο­δευ­τι­κή Συμ­μα­χία, για την στή­ρι­ξη της ερ­γα­σί­ας, για τη στή­ρι­ξη των επι­χει­ρή­σε­ων, εί­χα­με από την πρώ­τη στιγ­μή υπο­γραμ­μί­σει, ότι θα πα­ρα­μέ­νει- παρά τις αμ­φι­σβη­τή­σεις ως μα­ξι­μα­λι­στι­κή- ως η απο­λύ­τως ανα­γκαία στη φάση αυτή(Ιού­νιος –Σεπτέμ­βριος) για…

12/06/2020