Ημερήσια Αρχεία : 29/04/2018

θεοχαροπουλος βουλη 17-1-2018

Άρθρο του Θανάση Θεοχαρόπουλου στο Έθνος της Κυριακής «Σύγχρονο Σύνταγμα για Σύγχρονο Κράτος»

Η χώρα για να υπερβεί την πολυδιάστατη κρίση χρειάζεται εθνική συνεννόηση. Χρειάζεται ευρύτερες συναινέσεις, ιδίως στα μείζονα ζητήματα, όπως η συνταγματική αναθεώρηση που μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής πολιτείας. Τις συναινέσεις τις επιτάσσει άλλωστε το ίδιο το Σύνταγμα…

29/04/2018