Ημερήσια Αρχεία : 02/03/2018

SKAI 2-3 (3)

Συνέντευξη του προέδρου της ΔΗΜΑΡ Θανάση Θεοχαρόπουλου στους Δημήτρη Οικονόμου και Μαρία Αναστασοπούλου (video)

02/03/2018

tsoukalis-gia-koubeli-teleia-i-anupolipsia-tou.w_l

Aρθρο του Νίκου Τσούκαλη στα Νέα: «Ακυρώθηκε ο σχεδιασμός για δομικές αλλαγές»

Ο ανα­σχη­μα­τι­σμός φέ­ρει την σφρα­γί­δα του απρό­ο­πτου και του τυ­χαί­ου γε­γο­νό­τος που τον προ­κά­λε­σε, γιʼ αυτό χα­ρα­κτη­ρί­ζε­ται από «ισορ­ρο­πί­ες» και «αντί­βα­ρα». Ουσια­στι­κά ακυ­ρώ­θη­κε ο κυ­βερ­νη­τι­κός σχε­δια­σμός για δο­μι­κές αλ­λα­γές που θα ση­μα­το­δο­τού­σαν την έξο­δο από τα Μνη­μό­νια και το προ­α­νά­κρου­σμα…

02/03/2018