Ημερήσια Αρχεία : 03/01/2018

συνέδριο 1

Αρθρο του Θανάση Θεοχαρόπουλου στην εφημερίδα FΜ Voice: «Οι νέες κοινωνικές συμμαχίες προϋπόθεση επιτυχίας για μία νέα προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης»

  Για να υπερβεί η χώρα την κρίση χρειαζόμαστε ένα υγιές παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης με αρμονική συνύπαρξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητα, με κοινωνική συνοχή και ποιοτικές υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής. Το ερώτημα όμως είναι το πώς…

03/01/2018