Ημερήσια Αρχεία : 26/11/2017

χατζησωκρατης

Το υπερπλεόνασμα και η μεσαία τάξη

Η συρρίκνωση σε αριθμούς TOY ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗ Η συ­ζή­τη­ση για το Προ­σχέ­διο Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 2018 από τις αρ­χές του Νοεμ­βρί­ου, κα­θώς και η συ­ζή­τη­ση για τη δια­νο­μή του υπερ­πλε­ο­νά­σμα­τος του 2017 στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής, τη Δευ­τέ­ρα που πέ­ρα­σε, ανέ­δει­ξε σε…

26/11/2017