Ημερήσια Αρχεία : 23/10/2017

Xatzisokratis

Αλήθειες και ψέματα για το κοινωνικό μέρισμα

Του Δημήτρη Χατζησωκράτη Στο Προ­σχέ­διο του κρα­τι­κού Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 2018, ανα­γρά­φε­ται ότι: «Με βάση τα στοι­χεία της εκτέ­λε­σης του Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού, το πρω­το­γε­νές απο­τέ­λε­σμα της Γενι­κής κυ­βέρ­νη­σης εκτι­μά­ται ότι σε όρους Σύμ­βα­σης Χρη­μα­το­δο­τι­κής Διευ­κό­λυν­σης, θα δια­μορ­φω­θεί σε 3.977ε­κατ. Ευρώ ή 2,2% του Α­Ε­Π,…

23/10/2017

ΣΥΝ 26

«Τρία στοιχήματα για την κεντροαριστερά»

ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Μετά το αποφασιστικό βήμα της σύμπραξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ το 2015, το πρόσφατο συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και τον σχεδιασμό για την ανάδειξη επικεφαλής από τη βάση, οι διαδικασίες για έναν νέο φορέα της Κεντροαριστεράς βρίσκονται σε καλό δρόμο….

23/10/2017