Ημερήσια Αρχεία : 22/04/2015

Ανακοίνωση για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Ανακοίνωση για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Η νέα ΠΝΠ, πέραν της χρησιμοποίησής της από την κυβέρνηση-πρακτική την οποία κατήγγειλαν στο παρελθόν τα κόμματα που τη στηρίζουν – καταγράφει αδιέξοδα χρηματοδοτικής ασφυξίας. Πρόκειται για εσωτερικό αναγκαστικό δανεισμό. Η κυβέρνηση οφείλει να προβεί σε συνεννόηση με τους φορείς…

22/04/2015